top of page
Bloeiend Amstelland

De toekomst van Amstelland is nauw verbonden met Amsterdam. Als een van de groene scheggen is het door ruimtelijke ordening gespaard voor verstedelijking, al is het inmiddels aan drie kanten omgeven door de stad. Het grootste deel van Amstelland bestaat nog steeds uit traditioneel Hollands veenweidelandschap met weilanden, water en koeien en een verbazingwekkend hoog aantal weidevogels. Het wordt door grote aantallen recreanten gewaardeerd en er wordt veel gefietst en gewandeld. Toch is de toekomst van Amstelland onzeker. De maatschappij verandert en de overheid verandert: er gaan stemmen op om te bouwen in Amstelland en om minder strikt om te gaan met ruimtelijke ordening. Daarnaast zijn ontwikkelingen in de landbouw ook niet altijd gunstig voor de kwaliteit van het landschap en is naar de toekomst toe de financiering van agrarisch natuurbeheer door de overheid niet gegarandeerd. 
 

Stichting Beschermers Amstelland gaat ervan uit dat een gezonde economische basis voor het gebied een randvoorwaarde is voor een duurzame toekomst. Het bestuur heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR verzocht om een onderzoek. Onderzoeksvragen zijn: 

  1. Wat zijn de toekomstmogelijkheden van de landbouwsector in Amstelland?

  2. Wat zijn de toekomstmogelijkheden van landschap-gebaseerde bedrijvigheid in Amstelland, waaronder horeca- en recreatiebedrijven?

  3. Hoe kan de betrokkenheid van gebruikers van het landschap vergroot worden?

  4. Wat is de relatie tussen de uitkomsten van 1, 2 en 3? 

In het rapport "Bloeiend Amstelland" wordt invulling gegeven aan bovenstaande vragen. Het rapport is hieronder als PDF te downloaden.

bottom of page