top of page

Werving vrijwilligers voor de Amstellanddag 11 juni


Gelukkig genieten heel veel mensen van wat Amstelland te bieden heeft. Stichting Beschermers Amstelland (SBA) streeft ernaar om van zoveel mogelijk gebruikers van het landschap ook beschermers te maken. Met dat doel gaan we het publiek dit jaar, nog actiever dan voorheen, benaderen. Daarvoor is natuurlijk geen beter moment denkbaar, dan tijdens de Amstellanddag op 11 juni.

Op zo’n 50 locaties in Amstelland vinden dan activiteiten plaats. Als het ons lukt om tijdens die dag op elke locatie vrijwilligers te hebben, zou dat geweldig zijn. De vrijwilligers krijgen rond half mei een uitnodiging voor een voorbereidingsbijeenkomst. Dan bespreken we de gang van zaken op 11 juni met elkaar.

Wij zoeken enthousiaste beschermers en vrijwilligers die op de Amstellanddag op 11 juni mee willen helpen aan een mooie editie van de Amstellanddag én aan de groei van SBA.

Aanmelden als vrijwilliger kan door uiterlijk 26 februari een mail te sturen naar info@beschermersamstelland.nl. Namens het bestuur van Stichting Beschermers Amstelland Maartje der Kinderen, coördinatie vrijwilligers Amstellanddag.


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page