top of page

Start voor natuurzuivelfabriek Amstelland


Melkveehouders in Amstelland brengen nog dit jaar hun melk op de lokale markt, vanuit de nieuwe melkfabriek Amstelland Natuurzuivel.

In Ouderkerk aan de Amstel is onlangs de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de boeren en de participanten. Amstelland ligt onder Amsterdam. Het gebied telt ongeveer 55 melkveehouders, waarvan er 21 meedoen aan het natuurzuivelproject. Het zijn melkveehouders die zich met succes inspannen voor de weidevogels in het gebied. Het aantal weidevogels loopt namelijk niet terug, in tegenstelling tot de landelijke trend.

Streekproduct

Met onder meer kruidenrijk grasland en het later maaien van het gras en de zorg voor een aaneengesloten gebied, scheppen ze een goed klimaat. De kosten voor dit beheer willen ze deels opvangen met de melk, die straks als streekproduct wordt verkocht.


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page