top of page

10 redenen om de Amstelscheg niet als zoekgebied voor windturbines te kiezen


De Stiching Beschermers Amstelland heeft zich uitgesproken tegen de aanwijzing van de Amstelscheg als zoekgebied voor windturbines.

De Stichting Beschermers Amstellland heeft de volgende argumenten gegeven om af te zien van het zoekgebied zuid:

 1. Voor de Amsterdammers is de Groene Long een belangrijk gebied voor recreatie, sport, natuur (weidevogels). Het is een gebied waar om de hoek van de stad nog rust en ruimte te vinden is.

 2. In de provinciale omgevingsverordening die onlangs door de provincie Noord Holland is opgesteld staat de Amstelscheg aangegeven als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL): gebieden die landschappelijk, ecologisch en cultuurhistorisch van grote waarde zijn en bescherming verdienen.

 3. Het manifest over de Amsterdamse scheggen is onlangs aan de wethouder van Amsterdam aangeboden (www.deamsterdamsescheggen.nl). Hierin staat: De Amstelscheg heeft een heldere identiteit en vormt een herkenbare eenheid met de stad verbonden door de Amstel. Voorgesteld wordt de Amstelscheg te waarderen als cultureel erfgoed.

 4. Het vormt de meest gave scheg van Amsterdam. De Amstelscheg vormt een onderdeel van het stedenbouwkundig vingerstadmodel (1935 stedenbouwkundig ontwerp) dat wereldwijd wordt geprezen vanwege de tot diep in de stad doordringende groene vingers waarbij een ieder binnen tien minuten het landelijk gebied in kan, waardoor naast de dynamische stad er rust en ruimte kan worden gevonden.

 5. Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam beheren alle drie een deel van de scheg. De bestuurders van de drie gemeenten hebben meerdere keren met elkaar verklaard de scheg “groen” te houden. Onlangs is afgesproken dat er een upgrade plaats zal vinden om de landschapswaarden te versterken.

 6. In de Amstelscheg kan ook aan energieopgave worden bijgedragen, door middel van zonnepanelen op de daken van de gebouwen en boerderijen.

 7. Er zou naar bundeling van grote infrastructuur gekeken kunnen worden aan de grenzen van de scheg. Het is opmerkelijk dat de A2 slechts gedeeltelijk bij de zoekgebieden is genoemd.

 8. Het is opmerkelijk dat het criterium "inpassing in het landschap" hier niet op voorhand heeft geleid tot uitsluiting van de groene long als windlocatie.

 9. Juist aan randen van de groene scheg is er altijd sprake van grote druk en het 'afknabbel' proces is groot. Juist hier moet je duidelijk zijn over de begrenzing en niet een beetje begrenzen.

 10. Last but not least: dit groengebied draagt door zijn groene waarden bij aan een duurzame leefbare stad. Een stad waar mensen gezond en prettig kunnen wonen, werken en recreëren.


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
 • Facebook Basic Square
 • Instagram
 • Twitter Basic Square
bottom of page