top of page

Gezocht een gepassioneerde voorzitter met liefde voor Amstelland

Amstelland is uniek groengebied. Van diep in Amsterdam tot aan Uithoorn via Ouderkerk aan de Amstel en Amstelveen, gaat stadsgroen op natuurlijke wijze over in het voor Holland zo karakteristieke eeuwenoude open polderland met zijn weidse vergezichten. Een vitaal agrarisch gebied, een uniek weidevogelgebied vol met cultuurhistorische monumenten is de afgelopen decennia, ondanks grote druk van de dynamische stad, met succes in ere gehouden. Dit betekent niet dat de toekomst veilig is, steeds weer dreigen aan de randen stukken te worden afgeknabbeld. De Stichting Beschermers Amstelland zet zich in voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd, gewoond en gerecreëerd.


Stichting Beschermers Amstelland en haar 1500 leden zetten zich nu 15 jaar in voor Amstelland en is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De voorzitter voert een zeskoppig bestuur aan, is het boegbeeld van de stichting om haar standpunten uit te dragen en is primair verantwoordelijk voor het onderhouden van de relaties in het gebied en overleg met sleutelfiguren.

We zoeken natuurlijk niet zomaar iemand. We zoeken een persoon met:

  • Liefde voor de natuur en dan met name Amstelland. Dit betekent affiniteit met de kernwaarden van het gebied, natuur, landschap en cultuurhistorie. Maar ook betrokkenheid met de transities die in het gebied plaatsvinden, zoals impact klimaatverandering, tegengaan bodemdaling, terugbrengen CO2, landbouw transities en biodiversiteit.

  • Netwerk en invloed. Onze voorzitter beschikt over en is bereid om te investeren in een netwerk met de bestuurlijke wereld van Amstelland, waaronder gemeenten, provincies en waterschap, en is niet bang haar / zijn politieke invloed in te zetten om de belangen van het Amstelland te beschermen.

  • Een kritische maar samenwerkingsgerichte houding ten aanzien van ontwikkelingen in en om het gebied. Onze voorzitter kan omgaan met de verstedelijkingsdruk in het gebied en is bereid om tijd te besteden aan het participeren in gebiedsprocessen samen met andere bestuursleden.

Heeft u interesse neem dan graag contact op met Dave Kiwi (06 2957 4407 of info@beschermersamstelland.nl)


De functie is onbezoldigd. Naast de secretaris, eveneens onbezoldigd, is de ledenadministratie uitbesteed.


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page