top of page

Zaterdag 8 mei om 14:00 uur: Protestactie WINDALARM! in Westerpark (Westergasterrein)

Windalarm organiseert een protestactie in het Westerpark tegen de geplande windturbines bij dichtbevolkte woonwijken en in natuurgebieden. De gemeenteraad beslist op 26 mei over de komst van de geplande windturbines. We moeten nu onze stem laten horen om deze plannen en halt toe te roepen. Dus geef je op en doe mee!


Onder andere zal het langste spandoek van Nederland onthult worden. Onder het motto: "Wij houden afstand, nu de politiek nog!"


De demonstratie is noodzakelijk vanwege de starre houding van de Amsterdamse politiek. Ondanks een groot gebrek aan draagvlak en de beschikbaarheid van betere alternatieven houden de coalitiepartijen (GroenLinks, D66, PvdA en SP) vast aan hun bizarre plannen. Belangrijkste bezwaar tegen de plaatsing van windturbines binnen de gemeentegrenzen is het gevaar voor de volksgezondheid. Het RIVM erkent dat 8 à 9% van de omwonenden van windmolens ernstige geluidshinder zullen ervaren bij de huidige normering. Dit leidt tot stress en daaraan gerelateerde gezondheidsklachten.


Amsterdam heeft zelfs een uitzondering bedongen op de al veel te lage afstandsnorm 600 meter van de provincie Noord Holland. Dit is onbehoorlijk bestuur en valt ook de landelijke politiek aan te rekenen. Windalarm pleit voor een afstandsnorm van 1500 meter en het uitsluiten van plaatsing van windturbines bij bewoners en in natuurgebieden.


Bovendien zijn de klimaatakkoord doelen (35 Twh) voor duurzame stroomopwek op land al gehaald en wordt een verdere uitrol van wind-op-land ontraden door overheidsstudiegroep Klimaatopgave Green Deal. Ook het klimaatakkoord zelf en alle grote politieke partijen geven aan te willen stoppen met wind-op-land. Windturbines op zee vergen minder subsidie en zijn inmiddels de goedkoopste vorm van duurzame energie.


Omdat het besluitvormingsproces nú plaats vindt, is dit het moment om van ons te laten horen. Meld je nu aan voor deze actie en klik op een van de Telegram en 3 Whatsapp groepen. Je wordt dan op de hoogte gehouden.


Meer informatie en het laatste nieuws over protestactie op de website van Windalarm: https://windalarm.amsterdam/nl/view_evenementen

Stichting Beschermers Amstelland tegen windturbines in de Amstelscheg

De Stichting Beschermers Amstelland is tegen het plaatsen van windturbines in dit unieke gebied langs de Amstel. De groene long biedt rust en ruimte om de hoek van de stad, is rijk aan weidevogels en belangrijk voor sport en recreatie.

Teken de petitie tegen windturbines

Op https://windalarm.amsterdam/petitie kan je een petitie tekenen aan het college van B&W van Amsterdam. Duizenden Amsterdammers gingen je al voor! Met de petitie willen we de gemeente vragen te focussen op windenergie in het westelijk Havengebied, een windpark op zee en zonne-energie op daken.
Comments


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page