top of page

Zoekgebieden voor windenergie binnen stadsgrenzen aangepast - Amstelscheg niet langer zoekgebied

Amsterdam heeft de zoekgebieden voor windenergie aangepast. Hierbinnen is het bedrijventerrein Amstel III en de Amstelscheg nu aangewezen als (extra) reservegebied, zie onderstaande kaart. Dit betekent dat deze gebieden pas in beeld komen als het niet lukt om in de groene gebieden het benodigde aantal windmolens te plaatsen. Knooppunt Holendrecht is juist aangewezen als voorkeursgebied. Uiteindelijk moeten er in Amsterdam in totaal 17 windmolens bij om de duurzaamheidsambitie te halen. De gemeenteraad besluit in mei over de definitieve zoekgebieden.


Voor het Amstelland is dit natuurlijk mooi nieuws en daar is de Stichting Beschermers Amstelland blij mee. Wel blijft de stichting van mening dat deze opgave niet alleen lokaal maar regionaal of zelfs bovenregionaal bekeken dient te worden. Daarom blijven we ook oproepen om de petitie van Windalarm Amsterdam te ondertekenen.


Teken de petitie tegen windturbines

Op https://windalarm.amsterdam/petitie kan je een petitie tekenen aan het college van B&W van Amsterdam. Duizenden Amsterdammers gingen je al voor! Met de petitie willen we de gemeente vragen te focussen op windenergie in het westelijk Havengebied, een windpark op zee en zonne-energie op daken.


Check de website van de gemeente voor meer informatie over de update van de zoekgebieden

Comments


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page