top of page

ANBI-status

ANBI STATUS

Stichting Beschermers Amstelland is ingeschreven bij de KvK onder nr: 34260829.

Onze Stichting heeft de ANBI-status en is als zodanig geregistreerd bij de belastingdienst onder RSIN /fiscaal nummer: 8172 84357.


Stichting Beschermers Amstelland voldoet aan de voorwaarden die de belastingdienst stelt aan de ANBI-status, zoals publicatie op de website van informatie over de activiteiten, de maatschappelijke doelstelling, het beleid en de bestuurders.

De bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

bottom of page