ANBI-status

ANBI STATUS

Stichting Beschermers Amstelland is ingeschreven bij de KvK onder nr: 34260829.

Onze Stichting heeft de ANBI-status en is als zodanig geregistreerd bij de belastingdienst onder RSIN /fiscaal nummer: 8172 84357.

Stichting Beschermers Amstelland voldoet aan de voorwaarden die de belastingdienst stelt aan de ANBI-status, zoals publicatie op de website van informatie over de activiteiten, de maatschappelijke doelstelling, het beleid en de bestuurders.

De bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.