top of page

Links naar andere organisaties

Op deze pagina kunt u links naar andere interessante organisaties terugvinden

 

Groengebied Amstelland

Groengebied Amstelland is het groene gebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal. Langs de stadsrand liggen enkele recreatiegebieden met stranden, speeltoestellen voor kinderen, ruiterpaden, een golfbaan en nog veel meer mogelijkheden om te recreëren. Het landschap varieert van veenweidepolder zoals de Middelpolder en polder de Rondehoep tot bos zoals het Diemerbos. Je kunt hier fietsen, wandelen, skaten, paardrijden en van de natuur en het landschap genieten. 

Landje van Geijsel - Vogeluitkijkpunt

Bezoekers van dit gebied kunnen genieten van het vogelleven op een ondergelopen weiland. Vogels die terugkomen uit Zuid-Europa en Afrika kunnen hier neerstrijken om bij te tanken ter voorbereiding op het broedseizoen. Grutto, kemphaan, scholekster en kievit zijn enkele van de soorten die het gebied regelmatig bezoeken, maar ook lepelaar, groenpootruiter, bontbekplevier, oeverloper en zomertaling worden hier gezien.Bij het Landje van Geijsel staat een poldergemaal, het gemaal Holendrecht-Bullewijk, dat via een kanaaltje afwatert op de genoemde riviertjes. Dat is ook de plek om de vogels te spotten.

 

Historische vereniging Amstelland

Historisch Amstelland is een groep enthousiaste vrijwilligers afkomstig van de deelnemende partijen op deze website " Historisch Amstellland". Wij zijn er van overtuigd u als bezoekers op deze wijze een breed aanbod over de historie van Amstelland aan te bieden.

 

Historische vereniging Amstelveen

De Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) houdt zich bezig met het bestuderen en vastleggen van de geschiedenis van Amstelveen. Op deze website wordt u geïnformeerd over de activiteiten van de vereniging.

IVN Amstelveen

IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie.

Groene Hart

Midden in de Randstad omringd door stedelijk gebied ligt het Nationaal Landschap Groene Hart. Een open landelijk gebied met water, rietkragen, weidelandschap, eeuwenoude verkavelingspatronen en prachtige vestingsteden. Drie provincies, vijf waterschappen en veertig gemeenten besturen dit gebied. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart zorgt voor een samenhangende ontwikkeling van het gebied als geheel.

Landschap Noord-Holland

Landschap Noord-Holland is ontstaan in 1936 en uitgegroeid tot een doelgerichte en dynamische organisatie. We behouden en ontwikkelen natuur en landschap. Dat doen we in onze 96 natuurgebieden, 4.448 hectare groot. Daarnaast beheren we gebieden voor gemeentes, waterschappen en de provincie. Wij geven advies en doen onderzoek op het gebied van ecologie, landschap en natuur. Wij zijn specialisten op gebied van duurzaam natuur- en landschapsbeheer.

bottom of page