top of page
Calamiteitenberging De Ronde Hoep

De Ronde Hoep is een polder in de gemeente Ouder-Amstel. Deze polder kan worden ingezet als calamiteitenberging. Dat betekent dat in een zeer extreme situatie in korte tijd veel water naar de polder geleid kan worden. De inzet van De Ronde Hoep is een uiterst redmiddel.

In De Ronde Hoep wonen en werken ongeveer 400 mensen. Als we het water in de polder moeten laten lopen, doen we dat om een ramp op een andere plek met veel meer inwoners te voorkomen. De kans dat we dit moeten doen is heel klein. Het gebeurt minder dan eens in de 100 jaar.

Waarom extra waterberging?

Om de veiligheid te garanderen richt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het watersysteem zo in dat we een overschot aan water aan kunnen. Maar bij extreme weersomstandigheden zijn aanvullende maatregelen nodig. Bijvoorbeeld bij heel erg veel regen én harde wind uit het noord-noordwesten met hoge waterstanden op de Noordzee. Een calamiteitenberging is zo'n maatregel die we alleen in hele extreme situaties inzetten. Minder dan 1 keer per eeuw.

Animatie

Deze animatie laat zien wanneer het nodig is om De Ronde Hoep in te zetten als calamiteitenberging. Ook ziet u hoe dat dan gaat.

Waarom De Ronde Hoep?

In De Ronde Hoep is er (vergeleken met andere polders) weinig gebouwd. De bebouwing die er is, ligt bijna overal langs de hoger gelegen dijken. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de polder De Ronde Hoep de meest geschikte plaats is. Omdat deze polder aan de Amstel ligt, in het midden van het gebied waar de Amstel door stroomt.

Wat doet Stichting Beschermers Amstelland?

SBA volgt de ontwikkelingen op de voet en let daarbij voornamelijk op het behoud van de kwaliteit van de cultuur-historische waarden
van het landschap. De SBA heeft het ontwerp bestudeerd en heeft haar zienswijze geuit naar het Waterschap AGV en de gemeente Ouder-Amstel. De SBA heeft met name vragen met betrekking tot een landschappelijk verantwoorde inpassing van de
waterinlaat en het voorkomen van onherstelbare schade voor het landschap.

Voor bewoners

Woont u in de polder De Ronde Hoep? Dan houdt Waternet u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U vindt op een speciale pagina ook achtergrondinformatie over het noodoverloopgebied of calamiteitenberging. Die informatie kan voor u belangrijk zijn.

Bron: https://www.waternet.nl/werkzaamheden/calamiteitenberging-de-ronde-hoep/

bottom of page