top of page

Ons bestuur

Hieronder vindt u de bestuursleden van Stichting Beschermers Amstelland

U kunt contact opnemen met het bestuur via: Info@beschermersamstelland.nl

unnamed (1).png
Pasfoto Jos Vrolijk PvdB.jpg

Wim Zwanenburg (voorzitter)

Mijn liefde, passie en bestuurlijke interesse bij Amstelland vloeit voort uit mijn eerdere bestuurslidmaatschap van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (2000-2003) en (2009-2023) en van Provinciale Staten Noord-Holland (1991-1995) met o.a. het Commissielidmaatschap NLO (Natuur, Landschap, Openluchtrecreatie).  Ik beschouw de Amstelscheg als een van de longen van de stad Amsterdam en dat is een grote ruimtelijke kwaliteit. De openheid van het landschap met de polders en de dijken waardeer ik zeer. Mijn echtgenote en ik komen er graag om te fietsen en te wandelen, of om op het water te verkeren. Samen met mijn drie volwassenkinderen en hun partners die allen in Amsterdam wonen, maken we er vaak recreatieve uitstapjes. Ik maak zorgen over de ‘verrommeling’ van het gebied, de oprukkende verstedelijking en de aantasting van natuurwaarden. Ik ben sterk voor het openhouden van de landschappelijke zichtlijnen. Ik geniet vaak van het zicht over de weilanden en op de weidevogels. Ik zet mij dan ook graag in voor de duurzaamheid en kwaliteit van dit gebied. Ik voel mij ook verbonden met de agrariërs in het gebied, mede vanwege mijn eigen familieachtergrond. Naast bestuurlijke beïnvloeding van diverse overheden (provincie, gemeenten en waterschap) wil ik ook graag het belang van vrijwilligerswerk op het gebied van natuur en milieu en op het terrein van culturele manifestaties ondersteunen.  In mijn beroepsleven ben ik werkzaam in de financiële sector als beurs- en beleggingsanalist.

 

Wim op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/wim-zwanenburg-b821532a/ 

Jos Andriessen (Penningmeester)

Ik ben Jos Andriessen en sinds 2009 bestuurslid. Geboren en getogen in de Ronde Hoep en nog altijd met veel plezier inwoner van Amstelland. Vooral de groene weilanden langs de mooie Amstel vormen een unieke oase van rust en ruimte. Als financieel adviseur voor bedrijven en investeerders bij fusies en overnames ken ik de hectiek van de stad en ervaar ik Amstelland als een gebied waar je zo dichtbij de ruimte vindt voor ontspanning. Gelet op de voortdurende dreiging van de oprukkende stadsuitbreiding is het van groot belang dat we de natuurwaarden van Amstelland in stand houden. Onze Stichting blijft zich daarvoor inzetten.

Jos op linkedin

 

Wes Korrel

Ik ben Wes Korrel, getrouwd en samen hebben we zes kinderen en inmiddels zes kleinkinderen. We hebben een biologisch melkveebedrijf in de Rondehoep West. We zijn nagenoeg bij alle Amstellanddagen betrokken geweest via een bezoek aan ons bedrijf, of voor de weidevogelexcursies. Deze zogenaamde Poldersafari’s worden al jaren door de agrarische natuurvereniging "de Amstel" georganiseerd. Ik ben vanaf de oprichting van "de Amstel", in totaal vijftien jaar, als bestuurslid actief geweest. De reden dat ik me bij Stichting Beschermers Amstelland aansluit is dat ik het belangrijk vind dat de identiteit van het Amstelland, namelijk een agrarisch gebied met natuurwaarden, zoveel mogelijk behouden blijft. De recreant, toerist en sporter vindt hier zijn weg in soms grote getale. In die zin voldoet het gebied.

Dave Kiwi

Woont in het Amsterdamse gedeelte van Amstelland en fietst in zijn vrije tijd met veel plezier veelvuldig door dit gevarieerde landschap. Dave is getrouwd met Linda en samen met hun honden, katten, kippen, konijnen en eenden genieten zij volop van het Amstellandse leven op hun kleine boerderij. Zakelijk is hij oprichter van Sparked, een adviesorganisatie die haar klanten helpt effectiever te werken door de inzet van Microsoft technologie. Binnen Sparked is Dave verantwoordelijk voor klanten en projecten in het publieke domein.

Jos Vrolijk

Mijn ambitie is om als bestuurder van de Stichting Beschermers Amstelland zo goed mogelijk bij te dragen aan het waarborgen van de verschillende landschappelijke waarden van deze unieke groene bufferzone. Ook de geheel eigen identiteit van dit gebied, met de Amstel als verbinding tussen stad en land, moet gekoesterd worden. Na vele jaren in het bedrijfsleven werkzaam geweest te zijn in mediaonderzoek & mediamarketing (later ook als Hogeschooldocent) werk ik sinds een aantal jaren als zelfstandig natuurgids o.a. voor het platform www.localnatureguide.nl , SNP Natuurreizen en de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging). Ik organiseer en begeleid hierbij natuur-, vogel-
en wandeltochten in Nederland maar ook door heel Europa. Daarnaast ben ik lid van de Vogelwerkgroep Ouderkerk a/d Amstel en doe ik in opdracht ook ecologisch veldonderzoek.

 

Jos op Linkedin: https://www.linkedin.com/in/josvrolijk/

bottom of page