top of page

Ons beleid

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

Het beleid van de stichting is erop gericht om:

  1. de bekendheid en bewustwording te vergroten van de waarden van Amstelland

  2. de overheid kritisch te volgen

  3. duurzame ontwikkeling van de landbouw en recreatie te stimuleren.

Bekendheid en bewustwording vergroten

Iedereen waardeert Amstelland om zijn polders, de Amstel, de cultuurhistorische buitenplaatsen etc. Het wordt veelal als vanzelfsprekend beschouwd dat de waarden blijven bestaan. Bewustzijn van de uniciteit en aandacht voor de rust en ruimte van dit gebied om de hoek van de stad is een belangrijke activiteit van de Stichting. Het organiseren van de jaarlijkse Amstellanddag, een open dag in het gehele gebied, het publiceren van een Atlas, het opnemen een video zijn voorbeelden van middelen waarmee Stichting Beschermers Amstelland samen met partnerorganisaties de bekendheid tracht te vergroten.
 

Kritisch volgen van de overheid

Kritisch volgen maar ook vanuit eigen deskundigheid wil Stichting Beschermers Amstelland een positieve bijdrage leveren aan het in standhouden van de kernwaarden van het gebied. Stichting Beschermers Amstelland zoekt actief contact met de overheid, wenst graag vooraan in het proces van beleid betrokken te zijn en zal waar nodig haar bezwaren uiten tegen ongewenst ontwikkelingen. Primair is de strategie gericht op een directe inbreng aan het begin van een nieuwe ontwikkeling.
 

Stimuleren van duurzame ontwikkeling

Amstelland kan op de lange termijn haar kernwaarden behouden als er vanuit duurzaamheid naar ontwikkelingen wordt gekeken. Het toerisme zal toenemen, dat is onvermijdelijk, maar hoe en waar is nog te beïnvloeden. Slow vervoer als een bootdienst kan daartoe bijdragen. Ook voor de landbouw geldt dat haar bijdrage aan het landschap en natuur onlosmakelijk is verbonden met de waarden van Amstelland. De natuur, inclusief de lokale boeren, zullen wij vanuit onze kant willen stimuleren evenals de productie van lokale producten.
 

Stichting Beschermers Amstelland wil dit alles niet alleen doen maar met actieve vrijwilligers en gezamenlijk optrekken met partnerorganisaties .

 

bottom of page