top of page

Doelstelling Stichting Beschermers Amstelland

De waarde van Amstelland wordt alom erkend ook door de overheid. Echter betekent dit niet dat Amstelland ongemoeid wordt gelaten. De druk van de dynamische stad Amsterdam is groot. Steeds weer dreigen aan de randen stukken te worden afgeknabbeld. Een belangrijk gevolg hiervan is de versnippering van het landschap en daarmee het aantasten van de alom erkende waarden.

Stichting Beschermers Amstelland tracht door het vergroten van de bekendheid en bewustwording van Amstelland, onder ander door het organiseren van de jaarlijkse Amstellanddag, het kritisch volgen van de overheid en het stimuleren van duurzame ontwikkeling van de landbouw, recreatie en streekproducten de waarden van Amstelland te waarborgen. Want wij geloven erin dat Amstelland voor een ieder van waarde kan zijn. Lees meer

Op naar 15.000 beschermers!

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd. Voor het behoud van de kernwaarden van het gebied is het belangrijk dat wij zoveel mogelijk beschermers hebben. Op dit moment heeft de stichting 1.500 beschermers, maar dit zou wat ons betreft richting 15.000 moeten om beleid echt te kunnen beïnvloeden en de belangen van het gebied goed te kunnen dienen.

 

Steun Beschermers Amstelland en word ook Beschermer van het Amstelland!

Nieuws over het Amstelland

bottom of page