top of page

Word Beschermer van het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Voor het behoud van de kernwaarden van het gebied is het belangrijk dat wij zoveel mogelijk beschermers hebben. Op dit moment heeft de stichting 1.500 beschermers, maar om maatschappelijk en politiek impact te hebben moeten dit er natuurlijk veel meer worden. Het doel is 15.000 beschermers zodat we echt beleid kunnen beïnvloeden en de belangen van het gebied goed kunnen dienen. Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer! Behalve dat u onze activiteiten steunt, ontvangt u 2 maal per jaar de nieuwsbrief en de uitnodiging met kaart voor de Amstellanddag.

 

Als beschermer doneer je minimaal € 10,- per jaar. Met dit geld financieren wij onze reguliere activiteiten. Mocht u meer willen doneren, dan kan dit natuurlijk. Als beschermer kunt u ons machtigen om uw jaarlijkse bijdrage te incasseren, dit kunt u doen met onderstaand digitaal machtigingsformulier. Ook kunt u per mail, post of door zelf een bijdrage over te maken Beschermer van het Amstelland worden.

Uw gegevens zullen niet voor commerciële activiteiten gebruikt worden en niet aan derden gegeven worden. Zie onze privacy voorwaarden.

Liever op papier? Dit kan ook en op twee manieren. Download het machtigingsformulier, vul deze in en stuur deze ondertekend op naar:

Stichting Beschermers Amstelland - Postbus 146 - 1190 AC Ouderkerk a/d Amstel,

of mail deze naar info@beschermersamstelland.nl.

​​​Zelf overmaken?

Natuurlijk kunt u ook jaarlijks zelf de bijdrage overmaken op IBAN nummer: NL42 ABNA0524 71 13 13 t.n.v. Stichting Beschermers Amstelland. Doet u dit bij voorkeur aan het begin van het jaar,  o.v.v. uw naam, zodat we de bijdrage aan de juiste persoon toe kunnen schrijven. Stichting Beschermers Amstelland heeft de ANBI status (RSIN is 817284357). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Anker - Liever op papier
bottom of page