top of page
Mooi Amstelland

Afronding uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland 2016
Amstelland is een uniek, open en groen gebied dat het verdient te worden beschermd tegen stedelijke ontwikkelingen. Het landschap is zeer in trek bij omwonenden uit de regio. De afgelopen jaren is hier een aantal projecten uitgevoerd, zoals onder andere de aanleg van fiets-, wandel-, en ruiterpaden. Op 16 november 2011 is de eerste schop in de grond gestoken voor de aanleg van een ruiterpad in de Middelpolder. Daarmee markeerden op die datum gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland, Kees van Tilburg, voorzitter van de Stichting Beschermers Amstelland, en wethouder John Levie van de gemeente Amstelveen, de start van het uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland, in aanwezigheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere partijen. Als laatste is afgelopen herfst het fietspad in de Bovenkerkerpolder naar Nes gereed gekomen.

 

Toegankelijker en aantrekkelijker
Amstelland is dankzij Mooi Amstelland een stuk toegankelijker en aantrekkelijker geworden voor omwonenden en recreanten uit de regio. Tegelijk is het unieke karakter van het gebied behouden en versterkt. Agrarische erven zijn landschappelijk verfraaid en langs de Amstel is een nieuwe aanlegsteiger gerealiseerd. Ook voor dieren en planten zoals vogels, vlinders en amfibieën is het gebied aantrekkelijker geworden dankzij natuurvriendelijke oevers, natuurstroken en een weidevogelvriendelijk stuk polder.

 

Vestigingsklimaat, behoud landschap en vitaal agrarisch bedrijfsleven
De gemeente Amstelveen, het Waterschap AGV, Groengebied Amstelland, de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid en de Stichting Beschermers Amstelland hebben het uitvoeringsprogramma samen met de provincie opgesteld. De stichting Beschermers Amstelland heeft als pilot ‘Investeren in het landschap’ bij de Rijksoverheid namens de partners een investeringssubsidie aangevraagd en gekregen. Het Rijk (de ministeries IenM en EL&I, nu EZ) vond deze pilot een mooi voorbeeld van hoe onder de regie van de provincie met alle gebiedspartijen inclusief het bedrijfsleven tot nieuwe gebiedsontwikkeling en nieuwe financiële arrangementen voor de uitvoering gekomen kan worden. Amstelland is een van de vier pilot gebieden waarvoor het Rijk dit ‘Mooi Nederland geld’ heeft verstrekt. Doel hiervan was het landschap te versterken en de toegankelijkheid te vergroten, particulier initiatief een plaats te geven in het gebied, slimmer om te gaan met de ruimte en de identiteit van het open landschap te behouden. Met de rijksbijdrage van € 950.000 was in totaal ongeveer € 3.200.000 beschikbaar voor het uitvoeringsprogramma. De provincie draagt zo’n € 1.350.000 bij, de gemeente Amstelveen € 400.000 en AGV € 500.000. Het programma is onder regie van de provincie uitgevoerd. De einddatum was 1 november 2016.

 

Kees van Tilburg (in 2011 voorzitter SBA): “Het is van belang het unieke karakter van Amstelland te behouden. Niet door er een museum van te maken, maar door het agrarische bedrijfsleven vitaal te houden.” Gedeputeerde Jaap Bond: “Juist in het verstedelijkte zuiden van Noord-Holland is behoud van de groene ruimte van belang voor een goed vestigingsklimaat. Het uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland dat hieraan bijdraagt is een geweldig resultaat van de samenwerkingspartners.”

bottom of page