top of page

WIJ STAAN VOOR AMSTELLAND - Manifest


Amstelland vormt de groene long van Amsterdam waarbij de Amstel de stad verbindt met een wereld van rust, ruimte en natuur. Dit gebied verdient sterke bescherming. Daarom hebben 16 organisaties die actief zijn in Amstelland de handen ineen geslagen en het manifest "Wij staan voor Amstelland" opgesteld om deze bescherming te waarborgen.

Het manifest is op 7 december 2017 aangeboden aan vertegenwoordigers van provincie, gemeenten, recreatieschap en waterschap. (voor foto's van de bijeenkomst zie: https://photos.app.goo.gl/icE083aAuOagD7y53 met dank aan Ron Korrel)

Amstelland is van grote waarde voor de aantrekkelijkheid van Amsterdam en omgeving als plek om te wonen, te werken en te recreëren. Om de waarden van Amstelland te behouden moet het gebied gevrijwaard worden en blijven van verstedelijking en moet het landschap duurzaam worden beheerd. Niets doen betekent achteruitgang.

(tekst loopt door onder de afbeelding)

Amstelland - de groene long van Amsterdam

De 16 maatschappelijke organisaties, alle actief in Amstelland zetten zich gezamenlijk in voor het behoud van Amstelland en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak hiervoor. Kernpunten van het manifest:

 • een weidevogel- en landschapsbeheer gericht op continuïteit

 • een duurzame en vitale landbouw die ook bijdraagt aan weidevogelbeheer en aan de energietransitie

 • het produceren van meer lokale Amstellandproducten die ook extra inkomsten genereren voor de boeren en de binding tussen de stad en Amstelland versterken

 • uitsluitend extensieve vormen van recreatie die recht doen aan de unieke rust en ruimte met een samenhangend kwalitatief hoogwaardig groen/blauw netwerk en goede mogelijkheden voor duurzaam transport

 • een eenduidig planologisch beleid tegen zowel grootschalige als sluipende verstedelijking van Amstelland.

Dit alles vraagt om een samenhangende benadering van Amstelland en een

verbond tussen stad en land. De betrokken organisaties dagen de verantwoordelijke

bestuurders uit om zich hierbij aan te sluiten en gezamenlijk dit gebied voor de

toekomst te versterken.

De betrokken partijen leveren deskundigheid, visie en vrijwilligers die aan behoud

van Amstelland bijdragen. Van politiek en bestuur wordt concreet gevraagd:

 • eenduidig beleid voor geheel Amstelland (de provincie Noord-Holland, gemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel en Amstelveen en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) gericht op continuïteit

 • open te staan voor actieve participatie van maatschappelijke organisaties bij planvorming

 • investeringen in een samenhangend groen/blauw netwerk en achterstallig onderhoud beheer van het landschap, investeringen in verduurzaming van de landbouw, in weidevogelbeheer, Amstellandproducten en in duurzaam transport.

Het manifest is ondertekend door: Stichting Beschermers Amstelland, Landschap Noord-Holland, Vogelbescherming Nederland, Agrarische Natuurvereniging de Amstel, IVN Amstelveen, IVN Amsterdam, Ondernemersvereniging Amstelgoed, Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer, M.L. Kingpark, Tuinpark Amstelglorie, Vereniging Amsteloever, Collectief Noord7Holland7Zuid, AmstelNatuurZuivel, Jonge Agrariërs Amstelland, WBE Amstelland, Stichting Arcadisch Westeramstel

Amstelland


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
 • Facebook Basic Square
 • Instagram
 • Twitter Basic Square
bottom of page