top of page

Reactie op plan windmolens Ouderkerk a/d Amstel

In de concept-RES voor de energieregio Noord-Holland Zuid is het gebied rondom het wegenknooppunt A2/A9 aangewezen als zoekgebied voor de plaatsing van windturbines. De gemeente Ouder-Amstel laat op dit moment een impactstudie voor dit gebied uitvoeren. Deze studie heeft onder meer tot doel belemmeringen in verband met natuur- en landschapswaarden in kaart te brengen.


De Participatie Coalitie Noord-Holland, een samenwerkingsverband tussen onder meer energiecoöperaties en de 12 Natuur- en Milieufederaties, verzamelt de standpunten van lokale organisaties. Op verzoek van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland heeft de stichting Beschermers Amstelland met nog een aantal andere organisaties een reactie geformuleerd op het plan. De volledige reactie is hier te lezen.


Kern van onze reactie

het plaatsen van de windmolens midden in het weidevogelreservaat in de Holendrechter polder is strijdig met de doelstelling van dit gebied en schadelijk voor de aanliggende natuurgebieden, in het bijzonder het ‘Landje van Geijsel’ dat beheerd wordt door Landschap Noord-Holland en de Ouderkerkplas, in beheer bij Groengebied Amstelland. Wij adviseren de windturbines hier niet te plaatsen.


Indieners

- Collectief Noord-Holland Zuid

- ANV De Amstel

- Natuurbeleven B.V.

- Vogelwerkgroep Amsterdam

- IVN Amstelveen

- Stichting Beschermers Amstelland


Comentários


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page