top of page

Verbreding A9 Ronde Hoep gaat door, kappen bomen en verzorgingsplaats Ouderkerk wordt waarschijnlijk


Donderdag 12 december 2019 stemde de raad van Ouder-Amstel met een minieme meerderheid (7 stemmen voor en 6 stemmen tegen) in met het bestemmingsplan ‘A9 verbreding Ronde Hoep’. Dit maakt de verbreding van de A9 mogelijk.

Ook ging de raad akkoord met een amendement van VVD, D66, Natuurlijk Belang, CDA en GroenLinks over toevoeging van de volgende zinsnede: ‘De gemeente verleent medewerking voor zover dat in lijn is met de aangenomen motie in de Tweede Kamer van 3 december 2019 om af te zien van het kappen van bomen langs de A9 voor de aanleg van een verzorgingsplaats inclusief tankstation.’

Wethouder Rineke Korrel: ‘Het aannemen van de motie van GroenLinks door de Tweede Kamer geeft vertrouwen dat de verzorgingsplaats met tankstation niet door zal gaan. Dit betekent dat een groot aantal bomen niet gekapt hoeft te worden. Een prachtig resultaat dankzij de inspanningen van onze inwoners, vooral van het Burgerinitiatief ‘Stop de bomenkap’, de online-petitie en de petitie leerlingen Jan Hekmanschool. Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met het bestemmingsplan in het vertrouwen dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat de motie zal uitvoeren. Wij verwachten een spoedige reactie haar kant.’

Ook Stichting Beschermers Amstelland heeft gepleit voor minder bomenkap en waar mogelijk herplant van de bomen en is blij te zien dat deze zienswijze nu ook terugkomt in de besluitvorming.


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page