top of page

Visie op de structuur van de toekomstige duurzame stad: Scheggen en de Hoofdgroenstructuur ontbreekt


­


Op 15 juni heeft Beschermers Amstelland ingesproken in de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, om haar zorgen te uiten over het ontbreken van een groene visie in de Ruimtelijke Ontwikkelignsstrategie Amsterdam 2016-2025.

In dit zelfde doc

ument staan de bouwplannen op tuinpark Amstelglorie. Beschermers Amstelland en Amstelglorie hebben de handen ineen geslagen in de strijd voor het behoud van de Hoofdgroenstructuur en de Scheggen. De inspreekteksten van Amstelglorie en Beschermers Amstelland waren op elkaar afgestemd, waardoor in de 10 minuten spreektijd een goed verhaal kon worden neergezet.

­

Op 9 april jl. schrijft oud wethouder van Amsterdam Duco Stadig dat de Amstelscheg, de driehoek aan weerszijden van de Amstel tot de A9 bij Ouderkerk, een weinig waardevol groengebied is en als een goede locatie voor woningbouw kan worden gezien voor het grote aantal woningen dat nog in de regio moet worden gebouwd


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page