top of page

Politiek Debat op 27 februari 2019 over de toekomst van Amstelland


Amstelland: Groene Long of Klaplong.

Aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezing van Noord-Holland en de verkiezing van het Waterschapsbestuur gingen lijsttrekkers, wethouders van Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in debat over de toekomst van Amstelland, de Groene Long van Amsterdam. Blijft Amstelland een open landschap met boeren en weidevogels of slibt het dicht? Hoe zien zij de toekomst van Amstelland, waar willen zij voor gaan en waar kunnen we hen na de verkiezingen op aanspreken? Daar ging het debat op 27 februari op in.

Weekblad van Ouder-Amstel was aanwezig en maakte een verslag. Het verslag van het debat is op deze website te lezen.

Amstelland de cultuurhistorische parel langs de Amstel kent nog rust en ruimte om de hoek van de stad. De grutto doet het relatief goed, jonge boeren willen verduurzamen. Het is het uitloopgebied van de stedeling.

De vraag is: kan deze groene long ook in de toekomst blijven ademen? De woningopgave aan de randen is gigantisch, de klimaatopgave is urgent. Een aanpak voor waterveiligheid, wateroverlast en droogte en het tegengaan van bodemdaling is noodzakelijk. Hebben de agrariërs die het landschap beheren een duurzaam perspectief? Projectontwikkelaars nemen grondposities in, bestuurlijk is het gebied sterk gefragmenteerd. Weidevogels doen het relatief goed maar staan onder druk. Het gebied is niet goed voorbereid op het toenemende bezoek van recreanten en toeristen.

16 maatschappelijke organisaties hebben eind 2017 met elkaar Het Manifest “Wij staan voor Amstelland” opgesteld met concrete voorstellen voor Amstelland als groene long van Amsterdam. Ondanks waardering bij de ontvangst bleef bestuurlijke en politieke steun tot nu toe uit.

Voor de verkiezingen dagen we alle partijen uit zich uit te spreken over Amstelland, hoe zien zij de toekomst van Amstelland.

Aanwezigheid toegezegd:

 • Marieke van Doorninck (GL),

 • Floor Gordon (D'66),

 • Axel Boomgaars (GL)

 • Gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA)

 • Groen Links Wiegert Dulfer

 • D'66 Suzanne Klaasen

 • CU Elmer Benjamin

 • CDA Dennis Heijnen

 • SP Anna de Groot

 • Partij voor de Dieren Bram van Liere

 • Egbert de Vries pvdA

 • Water Natuurlijk Sander Mager

 • VVD Reimond Went

Contactpersonen

Renske Peters: 06 2509 3948, voorzitter Stichting Beschermers Amstelland,

Hans Buijze: 06 4993 0566, secretaris Stichting Beschermers Amstellandof

*) Vogelbescherming Nederland, Landschap Noord-Holland, IVN Amstelveen, IVN Amsterdam, WBE Amstelland, Amstelgoed, ANV De Amstel, Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer, AmstelNatuurZuivel, NHZ Agrarisch Collectief, Tuinpark Amstelglorie, Vereniging Amsteloever, Stichting Arcadisch Wester-Amstel, Jonge Agrariërs Amstelland, M.L.Kingpark, KNNV.


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
 • Facebook Basic Square
 • Instagram
 • Twitter Basic Square
bottom of page