top of page

Amstelland aangewezen als bijzonder provinciaal landschap


De aanwijzing tot bijzonder provinciaal landschap betekent dat het landschap van bijzondere kwaliteit is en dat het een zekere bescherming geniet afhankelijk van de kernkwaliteiten die aan het gebied toegekend zijn.

De witte vlakken in de kaart hieronder zijn gebieden van het netwerk Nederland Het Natuurnetwerk Nederland (NNN gebieden). Het NNN is een landelijk netwerk van bestaande en nog te realiseren natuurgebieden. Het is bedoeld om de biodiversiteit in Nederland te behouden en zo mogelijk te verhogen.

De begrenzing van het bijzonder provinciaal landschap Amstelscheg valt niet samen met de begrenzing van Amstelland zoals wij die als SBA begrenzen. Het gebied ten noorden van de A10 is er buiten gelaten. Het zoekgebied voor windlocaties zoals die door de gemeente Amsterdam zijn aangegeven valt wel binnen dit bijlander provinciaal landschap.


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page