top of page

Amstelscheg aangewezen als zoekgebied windenergie


Op 12 februari is de gemeente Amsterdam gekomen met een energieplan voor Amsterdam. Het gaat om zonne energie en windenergie. Voor de windenergie zijn 7 zoekgebieden geselecteerd. Een daarvan betreft een fors deel van de Amstelscheg aan de noordkant in de Duivendrechtsepolder. Het gebied dat loopt tot aan de Amstel is aangewezen als zoekgebied voor windenergie.

Terwijl de provincie bezig is de Amstelscheg als Bijzonder Provinciaal landschap aan te wijzen wordt vanuit Amsterdam dit zoekgebied voor windenergie benoemd, nummer 7 op kaart hieronder.

Stichting Beschermers Amstelland is van mening dat er optimaal gekeken moet worden naar mogelijkheden voor groene energie. Bijvoorbeeld op daken van boerderijen of bundeling met grote infrastructuur.

De landschapswaarden van deze unieke long waar miljoenen mensen vanuit een verdichte stad gebruik van maken, verdient het om beschermd te worden.

Mede hierom heeft de Stichting Beschermers Amstellland 10 argumenten gegeven om af te zien van het zoekgebied windenergie zuid.

Kijk voor meer informatie over de Regionale Energie Strategie (RES) van Amsterdam op de website van de gemeente:Comments


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page