top of page

De twee vertrekkende bestuursleden bevragen elkaar


Renske stelt Hans drie vragen:

Hans stelt Renske drie vragen:

1. Waar zit de kracht van Amstelland? Wat zijn voor jou de belangrijkste waarden? "De kracht zit hem vooral in het karakter van de scheg. In bijna alle grote steden van de wereld is de overgang van de stad naar het land lelijk en vies. Hier stap je in een uniek landelijk gebied met stukjes veen, een rivier, uitgeveende polders en een oude infrastructuur. Landschappelijk, qua waterhuishouding, qua natuur en qua historie uniek. Daar niet zorgvuldig mee omgaan, is misdadig."

1. Welke plek in de Amstelscheg vind je het meest kenmerkend voor de scheg?

"Als je vanuit de stad door het groen langs de oever van de Amstel naar de Middelpolder fietst en hier een fantastische wandeling dwars door de polder maakt. In de weilanden zie je de weidevogels ziet en op de achtergrond de skyline van de stad. De rust en ruimte om de hoek van de stad is uniek."

2. Welke bijdrage heb je als bestuurder kunnen leveren. Waar ben je trots op. Wat had je anders willen doen, achteraf gezien?

"Waar ik trots op ben is dat de naam Amstelland staat en dat elke bestuurder ons weet te vinden als er iets aan de hand is en wij hen. Wat ik anders had willen doen: we hebben een aantal jaren geleden een prachtig manifest opgesteld. Een aantal mooie plannen dat breed gedragen werd door vele belanghebbenden en ondertekend werd door provincie en gemeentes. Van dit manifest is niets terecht gekomen omdat de provincie geen geld wilde investeren in de plannen. Achteraf hadden we door moeten gaan, ook zonder geld, denk ik."

2. Je bent al heel lang voorzitter, welk momenten springen eruit in je herinnering eruit?


"2016 was het 10-jarig bestaan van Stichting Beschermers Amstelland. De Amstellandag moest extra bijzonder worden. We hebben het voor elkaar gekregen een bootdienst tussen Amsterdam Centrum en Ouderkerk te laten varen. Een regulier vaarverbinding blijft een droom. Wat na een enorme inspanningen ook lukte, was om vergunningen te krijgen voor een kunstroute langs de Amstel: De Verbeelding van de Amstel. Op 23 locaties zijn panelen met historische schilderijen getoond.

Tot slot noem ik het ook door Hans aangehaalde manifest dat we met 16 organisaties hebben opgesteld om de kwaliteit van de groene long van Amsterdam te borgen. Nog steeds actueel. Een samenhangende benadering en een verbond tussen stad en land is nodig."


3. Welke uitdaging zie je voor de stichting voor de toekomst? Zeg voor de komende 10 jaar?

"Wat je nu ziet is dat er plan op plan gestapeld wordt door steeds andere belanghebbenden, de uitdaging is om verbinding te leggen tussen alle partijen en samenwerking te zoeken, het liefst onder een overkoepelend idee over het gebied. Zo niet dan ver-rommelt het gebied en daarmee verliest het zijn unieke waarde en wordt een prooi voor allerlei niet samenhangende initiatieven: woningbouw, distributiecentra, infrastructuur, windmolens, zonne-energie, mestvergisters, etc.. Je moet er niet aan denken….."

3. Hoe ziet de Amstelscheg er over 10 jaar uit?

"Verduurzaming van de landbouw is urgent. Over 10 jaar is zichtbaar wat extensivering van de landbouw betekent en hoe het landschap door boeren wordt beheerd. Het landschap van Amstelland is voor miljoenen stedelingen belangrijk en heeft daarmee een belangrijke publieke functie. Investeringen in het landschapsbeheer en extensieve recreatie zijn nodig en daarmee ook een structureel aanvullend inkomen voor de boeren. Ik hoop dat in Amstelland de band en het vertrouwen tussen boer en stedeling wordt verstevigd."Comments


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page