top of page

Introductie nieuwe voorzitter van SBA: Wim Zwanenburg

Ik stel mij graag voor als de nieuwe voorzitter van de Stichting Bestuurders Amstelland. Ik mocht aantreden bij de viering van de Amstellanddag, op 4 juni 2023, als opvolger van Renske Peters.

Mijn liefde, passie en bestuurlijke interesse bij Amstelland vloeit voort uit de kennis van het gebied die ik opgedaan heb tijdens mijn eerdere bestuurslidmaatschap van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (2000-2003) en (2009-2023) en van Provinciale Staten Noord-Holland (1991-1995) met o.a. het Commissielidmaatschap NLO (Natuur, Landschap, Openluchtrecreatie).


Ik beschouw de Amstelscheg als de groene long van de stad Amsterdam en dat is een grote ruimtelijke kwaliteit. De openheid van het landschap met de polders en de dijken waardeer ik zeer. Mijn echtgenote en ik komen er graag om te fietsen en te wandelen, of om op het water te verkeren. Samen met mijn drie volwassen kinderen en hun partners die allen in Amsterdam wonen, maken we er vaak recreatieve uitstapjes.


Amsterdam heeft ‘de polder’ nodig en dat is niet alleen een metafoor. Er is in het grootstedelijke gebied een grote woningbouwbehoefte, maar Amsterdam en de andere betrokken overheden moeten de ruimtelijke kwaliteit met de scheggen in stand houden en verder ontwikkelen. Amsterdam heeft met het Algemeen Uitbreidingsplan in de jaren ’30 al gekozen voor een lobbenstructuur in plaats van voor een ringvormige uitbreiding en dat heeft groene waarden in stand gehouden en een baksteenwoestijn voorkomen. Maar ik maak mij wel zorgen over de ‘verrommeling’ van het gebied, de oprukkende verstedelijking en de aantasting van natuurwaarden. Ik ben sterk voor het openhouden van de landschappelijke zichtlijnen.


Ik geniet vaak van het zicht over de weilanden en op de weidevogels. Ik zet mij dan ook graag in voor de duurzaamheid en kwaliteit van dit gebied. Ik voel mij ook verbonden met de agrariërs in het gebied, mede vanwege mijn eigen familieachtergrond. Voor het openhouden van het landschap en voor de voedselproductie dicht bij de stad hebben we ook de boeren nodig, als landschapsbeheerders. Naast bestuurlijke beïnvloeding van diverse overheden (provincie, gemeenten en waterschap) wil ik ook graag het belang van vrijwilligerswerk op het gebied van natuur en milieu en op het terrein van culturele manifestaties ondersteunen. Naast de Amstellanddag wil samen met het bestuur een aantal thema-avonden of dagen organiseren. We zullen ook onze stem laten horen, in gesprekken met overheden, het Amstelschegoverleg, of als het bijvoorbeeld gaat om het vaststellen van de Omgevingsvisie van de gemeente Ouder-Amstel of met betrekking tot gebiedsperspectieven voor de polders en de Visie Natuurlijk Noor-Holland 2050.


Tijdens mijn introductiespeech op de Amstellanddag heb ik een aantal nieuwe initiatieven aangekondigd, waar ik mij graag voor inzet in het komend jaar: de introductie van een Amstellandprij voor de persoon of een instelling die zich onderscheiden heeft of verdienstelijk heeft gemaakt om de waarde(n) van Amstelland aan een groter publiek te presenteren. Dat kunnen initiatieven zijn op het gebied van landschap, natuur & milieu, cultuurhistorie of een bijzonder project. Naast de mooie publicatie van het boek Atlas Amstelland, Biografie van een landschap, zie ik graag een nieuw handzaam boekje verschijnen met fiets- en wandelroutes en aanduiding van interessante locaties, musea en horeca. Tot slot wil ik graag jongeren betrekken bij de Stichting Beschermers Amstelland en zullen we nadenken over contacten met scholen of wellicht een jongerenafdeling oprichten.


Wij horen graag wat u er van vindt: info@beschermersamstelland.nlKommentare


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page