top of page

Uw beschermersbijdrage fiscaal aftrekbaar?


Stichting Bechermers Amstelland heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en dat betekent dat uw jaarlijkse bijdrage kwalificeert als een gift aan goede doelen.

Uw giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting voor zover deze uitkomen boven de inkomensafhankelijke drempel ( dat is 1% van uw ‘drempelinkomen’, doch minimaal € 60 met een maximum van 10% van het drempelinkomen). Het is evenwel mogelijk om uw bijdrage volledig als aftrekpost op te voeren (zonder drempel of maximum) indien u besluit uw jaarlijkse bijdrage te bevestigen als ‘periodieke gift’. Dat besluit geldt dan wel voor minimaal 5 jaar met hetzelfde bedrag.

De formulieren die u hiervoor moet invullen vindt u op de volgende pagina op onze website: https://www.beschermersamstelland.nl/fiscale-aftrekbaarheid-bijdrage

Als u vóór het jaareinde 2018 de betaling doet en een scan van de formulieren ondertekent en stuurt naar info@beschermersamstelland.nl, dan profiteert u nog dit jaar van de aftrekpost.


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page