top of page

Verslag Politiek debat "Toekomst van het Amstelland" - 27 februari 2019


Met de aanstaande verkiezingen voor provinciale staten en de waterschappen van woensdag 20 maart 2019 voor de deur vond op 27 februari een politiek debat plaats over de toekomst van het Amstelland met 7 lijsttrekkers/kandidaten provinciale staten, 5 waterschappen en drie wethouders. Enkele honderden geïnteresseerde burgers kwamen af op de avond.

Vertrekpunt was het manifest “Wij staan voor Amstelland" waarmee het afgelopen jaar intensief is gesproken met de provincie en gemeenten. Ondanks veel waardering was er naar idee van de initiatiefnemers van het manifest, waaronder de Stichting Beschermers Amstelland, te weinig concreet voortgang geboekt. Het leek de initiatiefnemers aan de vooravond van de verkiezingen een goed moment met de politiek in debat te gaan.

Het debat stond onder leiding van Andrea van Pol. Aan de hand van stellingen werd gediscussieerd met de kandidaten en met de zaal.

Gezien het levendige debat kan worden geconstateerd dat Amstelland duidelijk op de agenda is geplaatst en er een basis is gelegd om na de verkiezingen van 20 maart met de gekozenen en nieuwe bestuurders aan de slag te gaan.

Grote afwezige was de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling van Amsterdam die op het laatste moment helaas moest afzeggen. De gemeenten Ouder-Amstel een Amstelveen spraken zich, op de stelling “De Groene Long is onmisbaar”, uit dat zij de grenzen van de groene long respecteren als het gaat om de woningbouwopgave. Tot op heden heeft Amsterdam dat ook gedaan maar de Stichting Beschermers Amstelland gaat op korte termijn in gesprek met de wethouder om dat van de kant van het college van Amsterdam ook te laten bevestigen.

Bodemdaling naar aanleiding van de stelling: "Amstelland zakt, hoe erg is dat?” gaf veel stof tot discussie. Gepleit werd voor een proef in de Ronde Hoep om bodemdaling sterk te vertragen. Dat het een urgent probleem is werd door de waterschappen benadrukt en ook dat zij hier een belangrijke rol in hebben. De wijze waarop en in welk tempo acties worden ondernomen werd verschillend over gedacht.

Meer ondersteuning voor weidevogels en de omvorming naar duurzaamheid kreeg steun maar leidde niet tot concrete toezeggingen. Tot slot was er de stelling “Amstelland mist regie! Amstellandcommissaris gezocht! Erkend werd de bestuurlijke complexiteit en “spaghetti" doordat het Amstelland op het gebied van meerdere gemeenten ligt. Van de aanwezige partijen gaven een ieder aan te willen samenwerken. Hoe is echter nog een vraag.

Natuurbescherming is onderdeel van het takenpakket van de provincie en het waterschap. Vind je een mooi Amstelland belangrijk? Laat dan op 20 maart je stem horen en ga naar de stembus!

(Weekblad van Ouder-Amstel was aanwezig en maakte ook een verslag. Het verslag is op deze website te lezen.)


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page