top of page

Broedseizoen weer begonnen, fietspaden Duivendrechtse polder afgesloten


De eerste grutto’s zijn gesignaleerd, de weidevogels gaan op zoek naar een broedplek om ongestoord hun eieren uit te broeden en de jongen groot te brengen. Voor het tweede jaar op rij wordt het fiets- en wandelpad in de Klein Duivendrechtse Polder, gedurende het broedseizoen, van 15 maart tot 15 juni afgesloten.

Proefafsluiting fiets- en wandelpad Duivendrechtse Polder

Op verzoek van ANV De Amstel en IVN Amstelveen, zal Groengebied Amstelland het fietspad in de Klein-Duivendrechtsche Polder ook dit jaar afsluiten. Het eerste jaar lijkt een succes maar het is nog te vroeg om te concluderen dat de afsluiting van invloed is op de resultaten. De Duivendrechtse polders waren vroeger door veel mensen gekend en bewonderd als weidevogelgebied. Onderzoek heeft uitgewezen dat weidevogels voor hun broedsucces onder meer afhankelijk zijn van open, ongestoorde gebieden van minstens 40 hectare in omvang. Gedurende drie jaar, van 2018 t/m 2020, zal er bekeken worden of de afsluiting tot een verbetering van de weidevogelstand leidt. Een goede weidevogelstand is de natuurbeheerdoelstelling voor de Duivendrechtse polders, zowel van Groengebied Amstelland, als de provincie. Landschap Noord-Holland is nauw betrokken bij het beschermen van weidevogels.

Alternatieve route

Bij afsluiting kan er gebruik gemaakt worden van het Molen-/ Weide pad en van de fietspaden in Over-Amstel. Daarnaast blijft de polder bereikbaar via de Amstel, omringende fietspaden en de recreatiehofjes.

Kom de vogels spotten

In Groengebied Amstelland zijn vogels te zien zonder ze te storen. Het Landje van Geijsel, wereldberoemd onder vogelaars, het lijkt de ideale plek voor weidevogels. Binnen in de vogelkijkhut is van alles te lezen over de vogels, hun uiterlijk en de aantallen. 'Landje van Geijsel' bij Ouderkerk aan de Amstel te vinden aan de Amstelzijweg.

Meer weten over Groengebied Amstelland? www.groengebied-amstelland.nl.


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page