top of page

Gedeputeerde Esther Rommel bezoekt het Amstelland


Op 6 september bezocht de nieuwe gedeputeerde Esther Rommel (VVD) Amstelland. Het bestuur van SBA ontving haar op boerderij Polderzicht. We bespraken de rol van SBA in Amstelland en de samenwerking met de andere organisaties in het gebied wat tot het opstellen van het Manifest heeft geleid.

Esther Rommel heeft in haar portefeuille ondermeer bodemdaling. De bodemdaling in de Ronde Hoep werd door Gerard Korrel in het weiland toegelicht. Ook bespraken we een ander deel van haar portefeuille: de toenemende recreatie en toerisme die de druk op het gebied vergroot en hoe hier in de toekomst mee om te gaan. Dit onderwerp wilde ze graag verder mee helpen uitwerken en hierover zijn vervolgafspraken gemaakt.


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page