top of page

Nieuwsbrief Amstelland winter 2019


2019 loopt teneinde en dat is ook de tijd om terug te kijken. Afgelopen jaar was het jaar van de provinciale en waterschapsverkiezingen. Dit en meer is ook te lezen in de Amstelland nieuwsbrief winter 2019 (alle nieuwsbrieven terugvinden kan op deze pagina: https://www.beschermersamstelland.nl/nieuwsbrieven)

Politiek debat - 27 februari 2019

In februari hielden we een levendig politiek debat met politici van de provincie, gemeenten en waterschap. Naast een hoge opkomst was ook de inbreng van u als beschermer van Amstelland groot.

Amstellanddag 2019 - 2 juni 2019

De Amstellanddag was op 2 juni wederom een groot succes. Veel belangstelling bij de opening met een scherpe column van Saskia van Loenen en enthousiaste openingswoorden van burgemeester Joyce Langenacker van Ouder Amstel. Over de hele dag was er in het gebied grote belangstelling. Met name voor de melkfabriek van de Boeren van Amstel en ook veel bezoekers kwamen naar boerderij Polderzicht om uitleg te krijgen over bodemdaling in de polders. Het mooie weer was natuurlijk een grote succesfactor.

Initiatief Toekomst van het Amstelland

Tijdens de zomer genoten we allen volop van Amstelland, wandelend, fietsend en zwemmend. Toch tekenden zich ook donkere wolken af. De gevolgen van klimaatverandering, stikstofdepositie en bodemdaling zijn groot, ook voor Amstelland. Maatregelen zijn nog volop in de maak. Door de boeren in de polder de Ronde Hoep is een initiatief gestart om gezamenlijk aan verduurzaming van de landbouw te gaan werken. Over hun voorstellen zullen zij ook met de beschermers in gesprek gaan.

Bomenkap A9 Ouderkerk

Een tweede belangrijk issue voor Amstelland was de aangekondigde bomenkap langs de A9 bij Ouderkerk, die zal worden verbreed inclusief de aanleg van een nieuwe verzorgingsplaats (tankstation). We hebben ons volop ingezet om tot een maximale herplant van de bomen te komen. Het laatste nieuws: op 3 december heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om geen bomen te kappen voor een nieuw tankstation. U leest hier meer over in de nieuwsbrief.

Nieuwe huurder buitenplaats Wester-Amstel

Ook goed nieuws: de buitenplaats Wester-Amstel blijft voor het publiek toegankelijk en de toezegging om onze 14de Amstellanddag 2020 op 7 juni daar te openen is binnen.

Thema-avond: Toekomst van het Amstelland op 27 februari 2020

Als we naar de toekomst voor Amstelland kijken is duidelijk dat het aantal woningen dat gebouwd zal gaan worden in de regio groot is: 250.000 woningen tot 2040. De druk op Amstelland zal toenemen. Ook het aantal recreanten en toeristen zal blijven groeien. SBA denkt graag mee hoe hier mee om te gaan en de waarden van ons gebied overeind houden.


Door verschillende overheden worden toekomst scenario’s opgesteld. Als SBA nemen we deel aan deze discussies en benadrukken de noodzaak van lokale betrokkenheid. Ook organiseren we als bestuur van SBA zelf zogeheten “twee generatie” gesprekken om meer inzicht te krijgen in wat de huidige generatie van Amstelland verwacht en wat zij willen bijdragen. In dit verband vragen wij ook aan u of u ideeën heeft die belangrijk zijn voor de toekomst en of u die met ons wil delen via info@beschermersamstelland.nl.

Op 27 februari organiseren wij een thema avond over de toekomst van Amstelland, de ontwikkelingen in de landbouw, de staat van de natuur en de rol van het water. We nodigen u van harte uit.

Speciale aandacht krijgen in deze nieuwsbrief de Boeren van Amstel die extra ondersteuning nodig hebben om hun melkproductie in de hele regio te kunnen aanbieden.

Tot slot wensen wij u allen mooie feestdagen en hopen ook in 2020 van u ondersteuning te krijgen voor onze activiteiten om Amstelland te beschermen.

Het bestuur Stichting Beschermers Amstelland


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page