top of page

Steun gevraagd voor Boeren van Amstel het initiatief van lokale melk


Graag vertellen wij u meer over het initiatief Boeren van Amstel. Boeren van Amstel bestaat uit een groep van 21 boeren uit Amstelland. Amstelland is het 2000 hectare groene gebied in een sterk verstedelijkte regio met Amsterdam, Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. Wij houden van ons vak, hebben liefde voor de natuur en zijn toegewijd aan het behoud van groen zo dicht bij de stad.

De Boeren willen in de polders veel aandacht geven aan biodiversiteit, verbetering van de waterkwaliteit en daarmee mooiere flora en fauna met nog meer weidevogels. Ze zijn georganiseerd in natuurvereniging De Amstel en 21 van die boeren hebben zich verenigd in Coöperatie Amstelgoed Natuur Zuivel.

Boeren van Amstel, gaat over lokaal voedsel, vers en onbewerkt traditioneel. Wij leveren volle zuivelproducten, omdat wij de natuur omarmen. Je krijgt de melk zoals de koeien die van kruidenrijk gras geven, zonder dat daar standaardisatie op toegepast is. Zo krijg je de lekkerste melk, vol en romig van smaak. De melk is niet alleen heerlijk als je het puur drinkt. Het is ook een geweldige basis om mee te koken en een perfecte basis voor mooi schuimende cappuccino of latte.

Om dit mooie product te verkrijgen is een fabriekshal gehuurd in Ouderkerk en machines gekocht om de melk te verwerken en te verpakken. De melk wordt geproduceerd binnen een straal van 10 kilometer van de Dam. Dit betekent dat het product goed traceerbaar is en door de korte afstand een zeer lage footprint heeft. Het wordt in Amstelland verwerkt en geconsumeerd. De melk is o.a. te vinden in de winkels Plus in

Ouderkerk, Duivendrecht en Abcoude, Jumbo in Ouderkerk, AH in Amstelveen en Uithoorn en Coöp in Nieuwveen. Daarnaast kopen verschillende horecagelegenheden uit Amsterdam de melk in via groothandels.

Het unieke karakter van de polders met de vele weidevogels wordt tot waarde gebracht in een product. Toekomstig resultaat komt ten goede aan het landschap. De 21 Boeren hebben allemaal € 10.000,- euro ingelegd. Voor de verdere financiering is een lening ontvangen van Nationaal Groenfonds met borgstelling van Vogelbescherming Nederland en Wij.Land. De uiteindelijke winst zal worden ingezet om de biodiversiteit in het gebied te vergroten en dat maakt dat de consument zo kan bijdragen aan het behoud van een mooi Amstelland.

In mei is begonnen met de verwerking van melk tot dagverse volle melk voor de consumenten in en rondom Amsterdam. Na een maand bleek het echter moeilijk om een achtdaagse houdbaarheid te garanderen. Voordat een potentiële afnemer zijn huidige melkproduct vervangt voor iets nieuws moet

die verzekerd zijn van continuïteit en een hoge kwaliteit. De kwaliteit wordt afgemeten aan de houdbaarheid.

Er volgde een productiestop. Dat bracht extra kosten met zich mee. Sinds september vindt de melk weer een weg naar de winkels en horecagelegenheden en wijzen laboratoriumproeven uit dat de melk zeker twaalf dagen houdbaar is. Dan opent zich een veel grotere afzetmogelijkheid.

Het product wordt zeer goed ontvangen en wekelijks is een omzetstijging te zien. Toch maakt Boeren van Amstel nu een moeilijke tijd door. Om tot een grotere omzet te komen is personeel aangetrokken zowel in de fabriek als voor marketing en verkoop. Momenteel wordt de capaciteit van de fabriek maar voor een klein gedeelte benut en drukken de vaste kosten te zwaar op het resultaat. Vanaf januari wordt er gestart met de productie van volle yoghurt en daarna kwark. De ommekeer gaat komen einde 2020 of begin 2021.

Boeren van Amstel heeft wel werkkapitaal nodig en hoopt op financiële ondersteuning. Boeren van Amstel is op zoek naar sympathisanten die de Boeren en de natuur niet in de steek willen laten en het landschap willen behouden voor de toekomst. Hierover meer op de thema-avond van SBA op 27 februari.

Draagt u dit initiatief een warm hart toe dan is sponsoring mogelijk op Bankrekening NL82RABO0321310594

Elke donatie is welkom.

Bij een donatie tot €100 zijn wij u heel dankbaar en komt het geld ten goede aan de natuur en ontvangt u onze digitale nieuwsbrief

Bij €500 nodigen we u uit voor een natuurwandeling komend voorjaar.

Bij €1000 geldt bovenstaande met daarbij een uitnodiging voor een bijzonder evenement.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Gerard Korrel, Penningmeester Boeren van Amstel penningmeester@boerenvanamstel.nl Telefoon: 06 703 899 53 www.boerenvanamstel.nl


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page