top of page

Geslaagde weidevogelmiddag naar de Ronde Hoep op 26 september

Op 26 september heeft Stichting Beschermers Amstelland voor haar leden een excursie naar de Ronde Hoep georganiseerd. Doel van de weidevogelmiddag was om informatie te delen over de weidevogels in de polders van het Amstelland.

Na de ontvangst op een coronaproof ingerichte ruimte op boerderij Polderzicht heeft Mark Kuiper (gebiedscoördinator weidevogelsbeheer NH-Zuid) ons bijgepraat over de stand van de weidevogels door de jaren heen, de veranderingen in opvattingen over goed weidevogelbeheer en de nieuwste plannen rond de Ronde Hoep.

Daarna trokken we met boswachter Marion Scherphuis van Landschap Noord Holland de Ronde Hoep in naar het reservaat. De vele informatie werd enthousiast ontvangen en er waren ook heel veel vragen over de droogte, de vos, bloemrijke graslanden, de bescherming van de weidevogels in relatie tot de manier van boeren en de toename van de roofvogels.

Ondertussen zagen de vogelaars vele buizerds en grote groepen kieviten, spreeuwen en goudplevieren.

De middag werd zeer gewaardeerd en smaakt naar meer.

Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page