top of page

Amstelscheg wordt bebouwd?

Amstelscheg wordt in de aanbieding gedaan!

Ingezonden brief aan het Parool dd 11 april 2016 Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van het waardevolle cultuurhistorische landschap van de Amstelscheg. Op 9 april jl. schrijft oud wethouder van Amsterdam Duco Stadig dat de Amstelscheg, de driehoek aan weerszijden van de Amstel tot de A9 bij Ouderkerk, een weinig waardevol groengebied is en als een goede locatie voor woningbouw kan worden gezien voor het grote aantal woningen dat nog in de regio moet worden gebouwd. Hij schrijft in zijn artikel over de noodzaak vooruit te kijken als het gaat om locaties voor toekomstige woningbouw. Op zich is met vooruitkijken niets mis. Hij redeneert echter heel eenzijdig vanuit de infrastructuur en kiest voor het opofferen van groengebieden binnen de ring van de A9. Vervolgens geeft hij een persoonlijke voorkeurslocatie aan: de Amstelscheg tot aan Ouderkerk. Waterland niet, dat vindt hij mooi. Coen Teulings bepleitte in een interview met het Parool enkele weken geleden om juist daar woningbouw te lokaliseren. Hij redeneert vanuit de economische waarde en heeft kennelijk een andere persoonlijke voorkeur. Opmerkelijk is dat beide heren helemaal niet vanuit een breed stedenbouwkundig concept redeneren. Het alom (ook internationaal) geroemde en succesvolle Vingerstadmodel voor Amsterdam, dat in 1934 in het Algemeen Uitbreidingsplan werd vastgelegd en uitgaat van waardevolle groene scheggen/lobben, die diep het stedelijk weefsel insteken, wordt bij de vuilnisbak gezet. Dit model gaat uit van een balans tussen stedelijke functies en het landschap. Het landschap was daarbij deels een gegeven (Amstel, IJ), deels geconstrueerd (Amsterdamse Bos, Sloterplas). Ook de ambitie van de huidige structuurvisie (2040) is de groene scheggen groen te houden, toegankelijker te maken en aantrekkelijker voor recreatie (zie illustratie vingerstadmodel). Op metropoolniveau ontbreekt eveneens een visie en beweert Stadig “mensen vinden Almere kennelijk te ver”. Alsof ver en bereikbaarheid dezelfde termen zijn. Kortom een klap in het water zonder goed te hebben nagedacht. Naar de mening van de Stichting Beschermers Amstelland gooien we met het “opgeven” van de Amstelscheg” goud weg en wel om de volgende redenen. Als uniek cultuurhistorisch landschap door de Amstel verbonden met de stad, heeft het gebied grote betekenis voor de stedeling die vanuit een hoog verdichte stedelijke omgeving snel naar het buitengebied kan. Rust en ruimte om de hoek van de stad. Die betekenis neemt in de praktijk voor vele groepen mensen, jong en oud alleen maar toe. Zij voelen zich aangetrokken tot het stedelijk milieu maar willen ook buiten kunnen zijn, bij voorkeur niet met de auto maar wandelend, joggend, fietsend en roeiend. Het grote groen onderzoek van de gemeente Amsterdam bevestigt dit. (zie illustratie Amstelland). En dan hebben we het nog niet eens over de toeristen die Amsterdam wil spreiden naar gebieden om de stad zoals de Amstelscheg. Mits de landschappelijke waarden van dit cultuurhistorische landschap ook daadwerkelijk overeind blijven en er met “slow” vervoer bezoekers kunnen worden ontvangen, biedt de aantrekkelijke Amstelscheg hier gelegenheid voor. Ook voor de economische draagkracht voor de boeren en andere ondernemers biedt deze ontwikkeling kansen. Het succes van de Amstelscheg is naast nabijheid gelegen in de waardevolle cultuurhistorische waarden waarbij de Amstel als verbindend blauw lint karakteristiek is. Buitenplaatsen, boerderijen, het veenweidegebied met de vele weidevogels kenmerken het gebied. De scheg steekt tot diep de stad. De A10 vormt de poort naar het groene gebied. Zo is ook bestuurlijk afgesproken.

De Stichting Beschermers Amstelland bestaat dit jaar 10 jaar en heeft meer dan 1400 beschermers. De voorgestelde woningbouwaanpak vormt een bedreiging van de scheggen. We mogen hopen dat deze ideeën door politici en bestuurders niet serieus worden genomen. Als SBA zullen wij hiertegen onze stem laten horen. Om een sterk geluid te laten horen, nodig ik alle lezers uit beschermer te worden (info@beschermersamstelland.nl) en via onze website (www.beschermersamstelland.nl) te volgen hoe wij met deze zaak omgaan. 1400 beschermers gingen u reeds voor. Op 5 juni 2016, nodigen wij u uit om de open dag te bezoeken waarbij op meer dan 50 locaties de deuren worden geopend en u kunt genieten van dit fantastische gebied. Dit jaar is er een Kunstroute toegevoegd aan het programma: De verbeelding aan de Amstel. Vanuit het centrum van Amsterdam naar Ouderkerk worden aan beide zijden van de Amstel op meer dan 20 panelen afbeeldingen van schilderijen getoond van schilders tussen 1600 tot 1960. Zij laten de verbondenheid tussen Amsterdam en Amstelland zien. Laat Amstelland ons ook voor de toekomst blijven inspireren. Renske Peters voorzitter Stichting Beschermers Amstelland
Comments


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page