top of page

Hoe staat het met de weidevogels?

In de Rapportage Beheermonitoring Boerenlandnatuur Noord-Holland Zuid staat beschreven hoe het met de weidevogels gaat. Het goede nieuws: de aantallen vogels die gaan broeden zijn nog steeds goed.


In het voorjaar kunnen we dan ook nog steeds weidevogels bewonderen en niet alleen de grutto, de kievit en de scholekster maar ook tureluurs, slobeenden, gele kwikstaart en zelfs redelijke aantallen veldleeuweriken.


Het slechte nieuws: het broedsucces van deze vogels is niet voldoende. In de Bovenkerkerpolder is het broedsucces van de grutto weliswaar 80% maar voor het hele gebied is het 56% en dat is maar net genoeg om de populatie in stand te houden. Het broedsucces van de andere soorten en in andere polders is lager zoals van de kievit met een broedsucces van 30% Hoe komt dat? Slechte weersomstandigheden: koud en droog was het in de periode dat de kuikens insecten zouden moeten eten.


Daarnaast is de predatiedruk groot: veel eieren en kuikens worden opgegeten door vos, kraai, bunzing, egel, hermelijn, bruine rat of kat.


Het omrasteren van weidevogelrijke delen om de vos buiten de percelen te houden werkt. Vossen afschieten gebeurt ook.


Er worden grote inspanningen geleverd door boeren, deskundigen en vrijwilligers om de weidevogels een plek te geven in Amstelland. Die inzet wordt zeer gewaardeerd.


Lees de rapportage op de website van het IVN:


Tekening van een grutto
Tekening door Anne-Leike Strijk Faber

Opmerkingen


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page