top of page

Koninklijke onderscheiding Renske Peters stichting Beschermers Amstelland

Renske Peters heeft zondag uit handen van burgemeester Tjapko Poppens een koninklijke onderscheiding tijdens de opening van de 15e Amstellanddag op Wester-Amstel. Renske Peters kreeg dit lintje vanwege haar jarenlange onvermoeibare inzet voor de bescherming van de natuur in het Amstelland.


Peters zette zich onder meer als bestuurslid van Stichting Beschermers Amstelland in voor het behoud van het Amstelland als een toegankelijk agrarisch en cultuurhistorisch landschap met behoud van de natuur en de weidevogelgebieden. Al vroeg zag zij de dilemma’s van het agrarisch landschap en het belang om overheden, instanties en het grote publiek daarvan bewust te maken.


Zij slaagde erin om voor dat doel partijen bij elkaar te brengen en te laten samenwerken. Belangrijk resultaat van die samenwerking was het manifest ‘wij staan voor Amstelland’ dat 16 organisaties in 2017 ondertekenden.


Amstellanddag Daarnaast is Renske Peters al jaar en dag de drijvende kracht achter de organisatie van de Amstellanddag waarop diverse organisaties in het Amstelland hun deuren openen voor het publiek. De kracht van Peters is dat zij de verschillende belangen en mensen in het gebied met elkaar weet te verbinden.

Daarbij is zij iemand die met haar enorm werklust en dadendrang ideeën omzet in acties en allerlei projecten leidde. Ze zette zich niet alleen in voor duurzame boerenbedrijven, maar ook voor het behoud van tuinencomplex Amstelglorie en het beperken van de bomenkap rond de A9. Ook dacht zij kritisch maar constructief mee met de gemeente met de plannen voor het buitengebied.


Bevlogen

Peters wordt omschreven als een bevlogen en gedreven bestuurder met een scherpe blik. Recht door zee, vriendelijk maar altijd ‘to the point’ streed zij voor haar doel: bescherming en behoud van het mooie Amstelland.

Renske Peters is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


תגובות


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page