top of page

Leer deze winter het Amstelland kennen door middel van een serie ontmoetingen

UPDATE 16-11-2021

Rijp beraad door de organisatoren van de middag op 28 november in Wester-Amstel over de Bovenkerkerpolder heeft tot de conclusie geleid dat de middag tot onze spijt niet doorgaat vanwege de hoge stand van het aantal besmettingen met corona mede in relatie tot de ruimte in Wester-Amstel. Wij vinden het niet verantwoord, zelfs niet voor alleen gevaccineerden, om de bijeenkomst door te laten gaan.


Ook de volgende data in de reeks Amstelland-ontmoetingen van 12 december 2021 en 9 januari 2022 gaan niet door. De eerstvolgende datum is dan 23 januari: we hopen dat deze bijeenkomst wel plaats kan vinden. Over het onderwerp van deze middag, de plaats en de tijd en de manier van aanmelden houden wij u op de hoogte.


Alle rechten op een plek voor de middag over de Bovenkerkerpolder vervallen hiermee. Als er een nieuwe datum is kunt u zich weer opnieuw aanmelden. U wordt op de hoogte gesteld via een mail en via de website van de Stichting Beschermers Amstelland.


Oorspronkelijk bericht:

Deze winter organiseert de Stichting Beschermers Amstelland in samenwerking met een aantal groene partners een serie Amstelland-ontmoetingen. Er is grote behoefte aan vergroening van stad en ommeland. Daarentegen is de druk om te verstedelijken groot en staat het landschap onder druk en is de toekomst va de landbouw onzeker. De ontmoetingen zullen plaatsvinden in de buitenplaats Wester-Amstel.

GEANNULEERD - Amstellandontmoeting 1 – De Bovenkerkerpolder Zondagmiddag 28 november 2021 De Bovenkerkerpolder - verleden, heden en de toekomst. Locatie: Wester-Amstel. Via een zestal korte presentaties komt u de verscheidenheid van de Bovenkerkerpolder te weten. Er wordt niet alleen achteruit gekeken, maar we horen ook wat de toekomst ons zal brengen.

GEANNULEERD - Amstellandontmoeting 2 - Relatie mens en natuur

Zondagmiddag 12 december 2021

De bezoeker gaat in gesprek over de wijze waarop de mens met de natuur omgaat in verleden, heden en toekomst. De mens als beheerder van de natuur, als beheerser van de natuur, als onderdeel van de natuur. Hoe kijken we vanuit Amstelland naar deze relatie?

Sprekers: o.a. Matthijs Schouten, filosoof bij Staatsbosbeheer.


GEANNULEERD - Amstellandontmoeting 3 - De stuwende kracht van water

Zondagmiddag 9 januari 2022

Samen met mede-organisator Amstellandmuseum gaan we in gesprek over de sociale, economische en natuurlijke betekenis van water. Hoe is het water door de eeuwen heen bepalend geweest voor de ontwikkeling en de waarde van Amstelland?

Sprekers: o.a. Maarten Ouboter (AGV/Waternet). Hij zal de historie van Amstelland vanuit het water belichten. De rol van de Amstel, de polders de veiligheid en de kwaliteit. Ook nu nog heeft water een bepalende rol.

Amstellandontmoeting 4 - De verborgen functie van de begraafplaatsen in Amstelland

Zondagmiddag 23 januari 2022

De ontmoeting wordt georganiseert in samenwerking met Beth Haim, de Portugees-Israëlitische (Sefardische) begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel.


Amstellandontmoeting 5 - De relatie tussen stad en land

Zondagmiddag 13 februari

Een gesprek tussen boeren, stedelingen en bestuurders over de toekomst van de landbouw, het landschap en de natuur. Waar kunnen we elkaar versterken?


Met bovenstaande evenementen leert u het Amstelland nog beter kennen en waarderen! Blijf via onze website op de hoogte van deze evenementen en schrijf je t.z.t. in!Comments


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page