top of page

SBA geeft haar mening tijdens inspreekbijeenkomst gemeenteraad over windmolens in Amsterdam

Op 12 januari vond de digitale inspreekbijeenkomst in de gemeenteraad plaats over windmolens in Amsterdam. Er waren maar liefst 160 insprekers. Ook Stichting Beschermers Amstelland deelde haar visie over windmolens in het Amstelland.


Renske Peters waarschuwde namens de Stichting Beschermers Amstelland tegen de mogelijkheid dat er windmolens komen in het groen aan de zuidrand van de stad. “Door corona is wel duidelijk hoe belangrijk het is dat er een groene long is dicht bij de stad waar je geestelijk kunt bijtanken en een frisse neus kunt halen.”


Stichting Beschermers Amstelland tegen windturbines in de Amstelscheg

De Stichting Beschermers Amstelland is tegen het plaatsen van windturbines in dit unieke gebied langs de Amstel. De groene long biedt rust en ruimte om de hoek van de stad, is rijk aan weidevogels en belangrijk voor sport en recreatie.

Teken de petitie tegen windturbines

Op https://windalarm.amsterdam/petitie kan je een petitie tekenen aan het college van B&W van Amsterdam. Duizenden Amsterdammers gingen je al voor! Met de petitie willen we de gemeente vragen te focussen op windenergie in het westelijk Havengebied, een windpark op zee en zonne-energie op daken.


Lees meer over de recente inspreekbijeenkomst op de website van Het Parool: https://www.parool.nl/amsterdam/urenlange-inspraak-tegen-windmolens-niet-op-350-meter-van-mijn-kinderen~b0755bf2/

Opmerkingen


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page