top of page

Uitkijktoren Ronde Hoep

Rijkswaterstaat had het plan een tijdelijke uitkijktoren langs de te verbreden A9 bij Ouderkerk te plaatsen. Als Stichting Beschermers Amstelland hebben we gepleit voor een permanente toren om naast (tijdelijk) zicht op de werkzaamheden, ook (blijvend) zicht op het polderlandschap te realiseren.

Er zijn twee participatie-bijeenkomsten gepland in februari en in maart om over het ontwerp, de inpassing in het landschap en andere functies (bijenkasten, peilschaal polderdiepte) in gesprek te gaan. De beoogde locatie is in het zogenaamde bultje langs de Polderweg ter hoogte van het bos in Ouderkerk a/d Amstel. Deze locatie is gekozen omdat daar zowel zicht is op de werkzaamheden (belang Rijkswaterstaat) als op de polder met zijn unieke kavelstructuur (belang SBA) De toren komt in lijn van de watergang te staan zodat deze een geleiding geeft om tot diep in de polder te kunnen kijken. Het perceel is in eigendom van RWS


Groengebied Amstelland draagt zorg voor het beheer.


Zie hiernaast voorbeeld van de toren. Een open structuur past goed in het weidse landschap. De toren zal vrij toegankelijk zijn en daarom is ook gekozen voor robuuste materialen. Met een hoogte van 18 meter is er goed zicht in de polder.Comments


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page