HOME

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

Voor het behoud van de kernwaarden van het gebied vergroten wij de bekendheid van het gebied ondermeer door de jaarlijkse Amstellanddag, stimuleren wij de economische draagkracht en branding van Amstelland en volgen wij kritisch de overheid. Lees hier verder.

Kerstaanbieding
Ook dit jaar is er weer een mooie kerstaanbieding exclusief voor leden:

Atlas Amstelland – Biografie van een Landschap en De Geschiedenis van de Bovenkerkerpolder samen voor € 25,-.
Bestellen doet u door een mail te sturen naar info@beschermersamstelland.nl

 

Dijkverbetering Amsteldijk
Momenteel zijn de voorbereidingen gaande voor de dijkverbetering Amsteldijk,  die kaart-projectgebied-amsteldijkuitgevoerd zal gaan worden in 2018. Het betreft hier de westzijde van de Amstel vanaf de Riekermolen (beeld Rembrandt), vandaar richting het zuiden naar Ouderkerk aan de Amstel tot onder de A9 (kaart-projectgebied-amsteldijk) Het traject ligt grotendeels in de gemeente Amstelveen en een beperkt deel  in Stadsdeel Zuid. Het gaat om de bescherming van de Middelpolder en de Binnendijks Buitenveldertse polder. Lees hier verder.

 

RTV Noord Holland maakte deze sympathieke reportage over Ouderkerk a/d Amstel

 

Beschermers zoekt een vrijwilliger  voor:

  • onderhouden van de ledenadministratie Stichting Beschermers Amstelland

Er wordt nauw samen gewerkt met de bestuursleden, het gaat om gemiddeld enkele uren per week.

Heeft u interesse? Stuurt u dan een mail naar info@beschermersamstelland.nl
Met de belangstellenden wordt een gesprek gevoerd met bestuursleden.

 

Op 27 oktober werd aan de voorzitter van SBA het rapport Bloeiend overhandiging-bloeiend-amstellandAmstelland, aangeboden.

“Hoe kan het landschap de basis zijn van een duurzame gebiedseconomie”

Het rapport is uitgevoerd door de Wetenschapswinkel en Wageningen UR in opdracht van SBA.

Het rapport werd aangeboden op een bijeenkomst van alle betrokken organisaties van Amstelland en zal dienen als basis voor een toekomstige strategie.

Het rapport trekt de volgende conclusie:

Amstelland, de groene long van Amsterdam, heeft meer betrokkenheid nodig van burgers en bedrijven voor een duurzame toekomst

Amstelland is erg geliefd is bij de stedelijke recreanten uit Amsterdam en Amstelveen en omgeving. Horeca- en recreatieondernemers onderstrepen het belang van het mooie landschap. Ondanks dat is het hard nodig dat de betrokkenheid van burgers en bedrijven voor een duurzame instandhouding van het landschap wordt vergroot.  Met steun van veel burgers en bedrijven wordt een sterke planologische bescherming gelegitimeerd en kunnen zij bijdragen aan ondersteuning van het landschapsbeheer dat voor een groot deel door boeren wordt onderhouden. Het voortbestaan van de landbouw en het beheer van het landschap zijn cruciaal voor een mooi Amstelland. De toekomst ziet er voor veel boeren niet gunstig uit.
Dit is een belangrijke conclusie van onderzoek door de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research, in opdracht van Stichting Beschermers Amstelland.
Er zijn wel kansen voor streekproducten en voor verbrede boerenbedrijven die zich niet alleen richten op voedselproductie, maar ook op bijvoorbeeld recreatie, zorg en landschapsbeheer. Een goed merkverhaal, meer samenwerking in het gebied zijn nodig voor een sterkere gebiedseconomie waarvan het landschap deel uitmaakt. De overheid moet planologische bescherming blijven bieden en het landschapsbeheer blijven steunen. Maar dat is niet genoeg. Ook burgers en bedrijven moeten zich meer inzetten voor een duurzame instandhouding van het gebied.

Word Beschermer:  www.beschermersamstelland.nl

Het rapport is hier de downloaden.

Een korte samenvatting leest u hier

Vogelbescherming: 15.000 euro voor duurzaam streekproduct Amstelland

vogelbescherming prijsvraag

Amsterdam, 21 september 2016 – Vogelbescherming Nederland lanceert vandaag de prijsvraag ‘Amstelland Natuurlijk Culinair’ voor het beste voedselproduct afkomstig uit Amstelland. Met deze prijsvraag daagt zij ondernemers uit Amsterdam en omgeving uit om samen met boeren uit Amstelland een duurzaam streekproduct op de markt te brengen. De winnende inzending ontvangt een geldprijs van 15.000 euro om te besteden aan de ontwikkeling en marketing van het product.

Lees hier verder 

Op 27 en 28 augustus voer wederom de bootdienst tussen Amsterdam Hermitage en Ouderkerk met drie tussenstops.

opstap tHUIS ad amstel Rik  bootdienst    bootdienst met burgemeester en wethouder

Op de weekeinden in juni en juli was de belangstelling groot maar dit gold ook voor  het weekend van 27 en 28 augustus. Het was wederom mooi weer en zowel bij de steiger bij de Hermitage als in de haven van Ouderkerk stonden vele belangstellenden klaar. Helaas kon niet bij elke vaart een ieder mee. Dat was teleurstellend  maar geeft wel aan hoe groot de belangstelling is. Voor een bootdienst in de toekomst  was alom enthousiasme. Ook de gidsen die meevoeren werden zeer gewaardeerd.

Op de laatste zondag voer de wethouder Udo Kock van Amsterdam mee (waterbeheer en financiën in portefeuille) en de burgemeester van Ouder-Amstel, Mieke Blankers. Beiden gingen mee tot Wester-Amstel waar zij welkom werden geheten door Soren Movig, van Wester-Amstel. Zij vinden een bootdienst een mooie duurzame toevoeging om Amstelland te bezoeken.

Op basis van de ingevulde enquêtes  en feed back van vele betrokkenen gaan we evalueren en bezien wat de mogelijkheden zijn voor de komende jaren. U hoort hier meer over.

 

Verbeelding aan de Amstel voorbij.

Kunstroute    Kunstroute

Op 31 augustus zijn de panelen langs de Amstel weer opgehaald. De vergunningsperiode was om. ook hiervan kunnen we zeggen dat de belangstelling groot was. Op vele plaatsen stopten fietsers om aandachtig de panelen te bestuderen. Ook kregen we via de website feed back van mensen. Een grote vraag was, wat te doen met de panelen na 31 augustus

Met stadsdeel Zuid zijn we overeen gekomen de Amsterdamse panelen voorlopig op de werf te stallen totdat een goede plek is gevonden in het Amstelpark of M.L.Kingpark.

De panelen van Ouderkerk zijn overgedragen aan de historische vereniging Wolgerus en de Amstelveense  panelen aan de Amstelveense historische vereniging.

Op Wester-Amstel is het paneel op de eigen grond geplaatst en nog te zien en bij Strandvliet staat eveneens een paneel op eigen grond en is daar ook voor de voorbijganger nog steeds te bewonderen. In Amsterdam staat een paneel bij cafe de IJsbreker op het eigen terras.

Wij zijn heel blij dat de panelen zo toch nog beschikbaar zijn voor het publiek.

 

Visie op de structuur van de toekomstige duurzame stad, met name op de Scheggen en de Hoofdgroenstructuur ontbreekt.

Op 15 juni heeft Beschermers Amstelland ingesproken in de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, om haar zorgen te uiten over het ontbreken van een groene visie in de Ruimtelijke Ontwikkelignsstrategie Amsterdam 2016-2025.

In dit zelfde document staan de bouwplannen op tuinpark Amstelglorie. Beschermers Amstelland en Amstelglorie hebben de handen ineen geslagen in de strijd voor het behoud van de Hoofdgroenstructuur en de Scheggen. De inspreekteksten van Amstelglorie en Beschermers Amstelland waren op elkaar afgestemd, waardoor in de 10 minuten spreektijd een goed verhaal kon worden neergezet. Beschermers Amstelland sloot de rij met de volgende tekst:

inspreken ganginspreken inge

Lees hier de hele tekst van Beschermers Amstelland.

Teken de petitie   geen woonwijk op tuinpark Amstelglorie

 

 

Op 9 april jl. schrijft oud wethouder van Amsterdam Duco Stadig dat de Amstelscheg, de driehoek aan weerszijden van de Amstel tot de A9 bij Ouderkerk, een weinig waardevol groengebied is en als een goede locatie voor woningbouw kan worden gezien voor het grote aantal woningen dat nog in de regio moet worden gebouwd.
Lees hier de hele ingezonden brief.

Download ingezonde brief Parool april 2016

 

 10e Amstellanddag was een groot succes!

HansKeijzer_Amstellanddag_017HansKeijzer_Amstellanddag_033

TonTerra_Amstellanddag_013MarielleDogterom_Amstellanddag_002DSC_2281AbWiltink_Amstellanddag_008EinteBonstra_IMG_5106r Kerkzicht

HansKeijzer_Amstellanddag_086

 

AbWiltink_Amstellanddag_018

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s gemaakt door Hans Keijzer, Ton Terra, Marielle Dogterom, Ab Wiltink en Einte Bonstra, fotowerkgroep Coherente.

 

DSC_2296Sandra Rottenberg daagt de genodigde bestuurders uit tot prikkelende uitspraken over de toekomst van Amstelland. Dat een groen Amstelland belangrijk is, daar was iedereen het over eens!

 

 

Seminar van Denken naar Samen Doen juni 2016

Bijeenkomst werkgroep Ontdek Amstelland, 14 juni 2016 in Miranda Paviljoen, van Dromen en denken naar doen!
Afgelopen december organiseerden we het seminar “Help de toeristen komen!”. En dat is ook zo!

Deze zomer vaart er gedurende 3 weekenden een bootdienst met gids tussen Amsterdam en Ouderkerk aan de Amstel. Aanjager van deze pilot is stichting Beschermers Amstelland. Indien deze pilot succesvol is, zal er gekeken worden naar structurele mogelijkheden.  In september is er een proef met de Hop on Hop off Greenliner, met een vaste route en dienstregeling. Initiatiefnemer is Jan Schake.

Kek! het nieuwe Ouderkerkse bier, gaf een presentatie, evenals de Volgelbescherming Nederland over de in ontwikkeling zijnde weidevogelkaas van Amstelland, en Mart Kea over het Melk naar de Stad project.

Deze ontwikkelingen bieden goede kansen voor lokaal ondernemerschap in Amstelland. Ondernemers waren dan ook zeer belangstellend.

Wil je ook op de hoogte blijven, meldt je dan aan via ontdekamstelland@gmail.com.

Tijdschrift Historische Geografie
Maak kennis met het nieuwe Tijdschrift Historische Geografie. In het eerste nummer staat een reactie van Nikki Brand en Jaap Evert Abrahamse op het plan van Zef Hemel om Amsterdam te laten groeien tot twee miljoen inwoners. In het volgende nummer staat een recensie van het boek van Bas Kok over Amsterdam-noord, dat is geschreven door Jaap Evert Abrahamse en Erik Schmidt.
* Nikki Brand is o.a. auteur van het boek Amstelland, land van water en veen, te koop via deze site.
** Jaap Evert Abrahamse en Erik Schmidt zijn de makers van de Amstelland Atlas, en hebben meegewerkt aan de samenstelling van de Kunstroute de Verbeelding van Amstelland.

Geschiedenis
Benieuwd naar de geschiedenis van Amstelland?
Neem een kijkje op de nieuwe website  Historisch Amstelland.

Steun Stichting Beschermers Amstelland en word Beschermer voor minimaal € 10,- per jaar.
Ik word donateur.