top of page

Nieuwsbrief Beschermers Amstelland winter 2017


Sneeuw en hagel laten zien dat het echt winter is. De 11de Amstellanddag lijkt al weer lang geleden. Er waren veel bezoekers en er was grote belangstelling voor rondleidingen en amstellandproducten. De 12e Amstellanddag staat gepland voor 3 juni 2018, met de traditionele opening op Wester-Amstel.

Onze activiteiten blijven niet beperkt tot het organiseren van de Amstellanddag. Wij volgen positief kritisch de ontwikkelingen en geven hierover onze mening. Op onze website kunt u die volgen. In de zoektocht van Amsterdam naar woningbouwlocaties (Koers 2025) viel het oog op het volkstuinenpark Amstelglorie. Gelukkig lijkt dit nu van de baan. De wethouder heeft aangegeven dat de ligging in de groene Amstelscheg hierbij een belangrijk punt was. Wij blijven alert. De plannen voor de dijkverzwaring bleken gelukkig minder ingrijpend.

Thans speelt in De Ronde Hoep de aanleg van een pompinstallatie in verband met de calamiteitenberging. Landschappelijke inpassing is hierbij voor ons een belangrijk punt. Voorts speelt de toekomst van het Jagershuis in Ouderkerk en met regelmaat nieuwe bebouwing langs de Amstel.

Waar we veel energie in hebben gestoken is de samenwerking met de organisaties die allen actief zijn in Amstelland. Na het uitkomen van het rapport Bloeiend Amstelland (WUR), heeft onze stichting het initiatief genomen om met 16 organisaties om tafel te gaan en onderzocht hoe we beter kunnen samenwerken. Dit heeft geresulteerd in het manifest “Wij staan voor Amstelland”. In deze nieuwsbrief is de volledige tekst opgenomen. Op 7 december is het manifest aangeboden aan bestuurders van de provincie NH, de gemeenten Ouder-Amstel, Amstelveen en Amsterdam, Groengebied Amstelland en het Waterschap AGV.

De eerste reactie van alle bestuurders was grote ondersteuning en waardering dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Amstelland is een voorbeeld voor weidevogelbeheer en de manier waarop men zich hier organiseert. Gedeputeerde Tekin erkende dat er geïnvesteerd moet worden. Hij wil met ons op korte termijn bespreken hoe we dit verder gaan aanpakken. Op een kaart van Amstelland hebben alle betrokkenen hun handtekening gezet om samen aan de slag te gaan.

Op 21 februari 2018 houden we een thema-avond voor beschermers. Wij willen u bijpraten over de ontwikkelingen in Amstelland. Tevens hebben we Geert Timmermans (stadsecoloog) bereid gevonden om een lezing te houden over de biodiversiteit in stad en land en de migratiestromen van flora en fauna specifiek in ons gebied. Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernstraat 112, 1082 LP, Amsterdam. Aanvang 20.00 uur.

Voorts in de nieuwsbrief: de melkfabriek i.o. in Ouderkerk, de algehele teruggang van de vogelstand en de ontwikkelingen bij ondernemersvereniging Amstelgoed. Wat betreft onze nieuwsbrief. Vanaf 2018 gaan ook wij digitaal. Hoge portokosten spelen hierbij mee. Wij vragen de beschermers die de nieuwsbrief per post willen blijven ontvangen dit aan te geven via: info@beschermersamstelland.nl of via: postbus 146, 1190 AC, Ouderkerk a/d Amstel. Het programmaboekje van de Amstellanddag blijft u wel per post ontvangen

Ik wens u fijne feestdagen en hoop u in 2018 weer te ontmoeten.

Renske Peters

Voorzitter Stichting Beschermers Amstelland


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page