top of page

Meerderheid tegen plaatsing van extra windmolens in Amstelscheg

De Amstelscheg is aangewezen als een van de zeven zoekgebieden voor windenergie in Amsterdam. De Gemeente Amsterdam heeft onderzoek uitgevoerd waarin de houding van mensen die in de zoekgebieden wonen is onderzocht en die van Amsterdammers in de rest van de stad. De centrale vraag is hoe men over het bijplaatsen van windmolens in het algemeen denkt, en wat men ervan vindt als de windmolens in (één van) de zeven zoekgebieden geplaatst zouden worden.


Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de meerderheid van de respondenten het gebied Amstelscheg niet geschikt vindt om extra windmolens te plaatsen: 38% is tegen, ongeveer een kwart is voor. Mensen die zelf in het gebied Amstelscheg wonen zijn nagenoeg allemaal tegen plaatsing van extra windmolens in dit gebied: 97% is tegen.

Stichting Beschermers Amstelland tegen windturbines in de Amstelscheg

De Stichting Beschermers Amstelland is tegen het plaatsen van windturbines in dit unieke gebied langs de Amstel. De groene long biedt rust en ruimte om de hoek van de stad, is rijk aan weidevogels en belangrijk voor sport en recreatie.

Teken de petitie tegen windturbines

Op https://windalarm.amsterdam/petitie kan je een petitie tekenen aan het college van B&W van Amsterdam. Duizenden Amsterdammers gingen je al voor! Met de petitie willen we de gemeente vragen te focussen op windenergie in het westelijk Havengebied, een windpark op zee en zonne-energie op daken.


Lees het volledige onderzoek

Het volledige onderzoek is op de volgende pagina terug te vinden.

Bình luận


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page