top of page

Verslag bestuursvergadering: Windturbines, zuivel en behoud monumenten

Op 25 november jl. is het bestuur digitaal bij elkaar gekomen. Tijdens de vergadering zijn weer veel onderwerpen besproken die zich in het Amstelland afspelen. Hier lees je wat er zoal besproken is.


Meer weten over een van de onderwerpen of ben je geïnteresseerd in meer informatie over stichting Beschermers Amstelland? Neem dan contact met ons op via info@beschermersamstelland.nl.


Windturbines in het Amstelland

Een belangrijk punt tijdens de vergadering van het bestuur waren de plannen van de regio omtrent de zoekgebieden voor windturbines. In de plannen van de gemeente Amsterdam is ook de Amstelscheg aangewezen als een van de zeven zoekgebieden. De Stichting Beschermers Amstelland is tegen de komst van windturbines op die locatie, omdat dit een bedreiging vormt voor het behoud van het Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden. De Stichting Beschermer Amstelland staat voor dit behoud en heeft daarom ook al een RES inspraakreactie gestuurd (https://www.beschermersamstelland.nl/single-post/stichting-beschermers-amstelland-tegen-windlocaties-in-de-amstelscheg).


Daarnaast onderzoekt de Stichting de komende tijd welke acties zij met haar beschermers, omwonenden en andere belanghebbenden kan nemen. Samen met de andere zoekgebieden is een platform gevormd. Op www.windalarm.amsterdam kunt u een petitie tekenen.


We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen onder andere via de website en sociale media!


Boeren van Amstel – lokale zuivel

Al geruime tijd is er een zuivel-initiatief vanuit verschillende agrariërs in het Amstelland: Boeren van Amstel (https://www.boerenvanamstel.nl/). De melk is inmiddels al verkrijgbaar in meer dan 150 vestigingen van verschillende grote supermarkten in de regio. Na een tegenvaller tijdens het begin van corona trekt de vraag naar deze lokale zuivel de laatste tijd gelukkig aan. Ondanks de aantrekkende vraag blijft de business case voor de melkfabriek in het Amstelland lastig. Stichting Beschermers Amstelland onderzoekt hoe zij dit lokale initiatief kan ondersteunen, zie daarvoor ook: https://www.beschermersamstelland.nl/single-post/2020/06/03/steun-de-doorzetters-aan-de-amstelBehoud monumenten in het Amstelland

Ook is er gesproken over het Gezellenhuis in Ouderkerk aan de Amstel. Er wordt gezocht naar een nieuwe toekomst voor dit rijksmonument. Er zijn ideeën voor een horecabestemming met maatschappelijke doelstelling. Maar de oude bouwstijl en lastige indeling maken exploitatie niet eenvoudig en eigenlijk is er een behoorlijke verbouwing noodzakelijk. De Stichting houdt een vinger aan de pols en zal ervoor staan dat dit rijksmonument niet uit het straatbeeld van Ouderkerk zal verdwijnen.


Ook is het monument Het Jagerhuis in Ouderkerk besproken. De Stichting wil dat ook dit monumentale pand behouden blijft.


Ontwikkelingen van ideeën en gebiedsprocessen in het Amstelland

De stichting Beschermers Amstelland heeft verschillende ideeën ingediend bij het Landschapsfonds van de provincie Noord Holland zoals een uitkijktoren aan de noordkant van de Ronde Hoep en meer mogelijkheden om informatie te verschaffen over Amstelland en ondersteuning van een gebiedsproces met de boeren. De Stichting gaat in gesprek met het Landschapsfonds om deze ideeën te gaan concretiseren.


In de polder de Ronde Hoep is verder een gebiedsproces aan de gang waarbij boeren uit de polder samen werken aan oplossingen rond bodemdaling, biodiversiteit, beperking van broeikasgassen, stikstoffen, waterkwaliteit en extensivering van de veeteelt. De Stichting Beschermers Amstelland is op de achtergrond betrokken en ondersteunt waar mogelijk.


Overige besproken onderwerpen tijdens bestuursvergadering

Ook is er gesproken over:

  • Herplant bomen A9 Ouderkerk aan de Amstel

  • Ontwikkeling orangerie Wester-Amstel

  • Planvorming rond Zwarte Kat Amstelveen

  • Landje van Geijsel

  • Plannen van Groengebied Amstelland

  • Plannen over (tijdelijke) uitkijktoren bij de Ronde Hoep

Comments


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page