top of page

Verslag van de "Dag van de Beschermer" – zaterdag 5 september

Omdat de Amstellanddag in juni helaas geen doorgang kon vinden en er onduidelijkheid heerste over grote evenementen dit najaar, organiseerde Stichting Beschermers Amstelland afgelopen 5 september verschillende excursies op kleinere schaal, waar iedere donateur zich voor kon inschrijven. Zoals we gewend zijn van de gebruikelijke Amstellanddag scheen er een heerlijke warme najaarszon en dus gingen we er maar al te graag op uit!

In de Bovenkerkerpolder kon de verrekijker om de nek en sprong Aad van Paassen van het IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie) met de hele groep op de fiets om te vertellen over de maatregelen die worden genomen om weidevogelstand in dit gebied te verbeteren.

Op hetzelfde moment verzamelde een andere groep zich in de stroschuur van boerderij Polderzicht en werd iedereen welkom geheten door boer Richard samen met vader Gerard Korrel. Zij vertelden hier over alle hedendaagse uitdagingen op het boerenbedrijf zoals bodemdaling, drainage en energiewinning. Daarna een kijkje in de moderne stal en met de hele groep een stukje het weiland in om te zien en te horen hoe het in de praktijk werkt. Ook Rijkswaterstaat was van de partij om iets te vertellen over de verbreding van de snelweg en de plannen met de uitkijktoren. Op het terras kon men de plaatselijke melk van ‘Boeren van Amstel’ proeven en werd er groente, fruit en jam verkocht. Later in de middag kon met genieten van een lokaal biertje.

Ook verderop in de Rondehoep, bij de boerderij van Wes Korrel, ging men het weiland in. Wes en Ron Korrel spraken hier over de biologisch melkveehouderij, het weidevogelbeheer en de toekomst van de polder. De komende tijd wordt er een noodinlaatwerk gebouwd aan de Amstel. Hier kon Bart van Eck van het waterschap Amstel Gooi en Vecht alles over vertellen.

Na deze prachtige en informatieve dag zijn we allemaal weer wat wijzer en was het vooral genieten. We bedanken de gastheren en alle enthousiaste deelnemers! We kijken uit naar de Amstellanddag in juni, maar eerst het winterprogramma bij Wester-Amstel! De eerste bijeenkomst zal op zondag 28 november plaatsvinden en gaat over het verleden, heden en toekomst van de Bovenkerkerpolder. Blijf hiervan op de hoogte en schrijf je t.z.t. in!


Comments


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page