1/8

Amstellanddag 2022 - 12 juni 2022

Zondag 12 juni 2022 organiseert Stichting Beschermers Amstelland na twee jaar weer de Amstellanddag.

Op 12 juni is er veel te doen, te beleven en te zien in Amstelland. Deuren openen zich en gasten worden op meer dan 50 locaties ontvangen. Natuur, cultuurhistorie, kunst, culinair: alles wat Amstelland zo divers en bijzonder maakt is te zien en te beleven. De officiële opening vindt plaats om 10 uur op de buitenplaats Wester-Amstel, Amsteldijk 55.

 

Doel van de Amstellanddag is om meer bekendheid te geven aan dit waardevolle eeuwenoude natuur- en cultuurhistorische landschap waar de Amstel zich doorheen slingert en dat tot diep Amsterdam in steekt. We laten zien hoe belangrijk het is om deze groene long te beschermen.

Meer informatie, zoals het volledige programma, is te vinden op onze pagina over de Amstellanddag.

Nieuws Amstellanddag 2022

Onze doelstelling

De waarde van Amstelland wordt alom erkend ook door de overheid. Echter betekent dit niet dat Amstelland ongemoeid wordt gelaten. De druk van de dynamische stad Amsterdam is groot. Steeds weer dreigen aan de randen stukken te worden afgeknabbeld. Een belangrijk gevolg hiervan is de versnippering van het landschap en daarmee het aantasten van de alom erkende waarden.

Stichting Beschermers Amstelland tracht door het vergroten van de bekendheid en bewustwording van Amstelland, onder ander door het organiseren van de jaarlijkse Amstellanddag, het kritisch volgen van de overheid en het stimuleren van duurzame ontwikkeling van de landbouw, recreatie en streekproducten de waarden van Amstelland te waarborgen. Want wij geloven erin dat Amstelland voor een ieder van waarde kan zijn. Lees meer

Op naar 15.000 beschermers!

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd. Voor het behoud van de kernwaarden van het gebied is het belangrijk dat wij zoveel mogelijk beschermers hebben. Op dit moment heeft de stichting 1.500 beschermers, maar dit zou wat ons betreft richting 15.000 moeten om beleid echt te kunnen beïnvloeden en de belangen van het gebied goed te kunnen dienen. Steun Beschermers Amstelland en word ook Beschermer van het Amstelland!

Windturbines in het Amstelland?

In de plannen van de gemeente Amsterdam is ook de Amstelscheg aangewezen als een van de zeven zoekgebieden voor windturbines.

 

De stichting Beschermers Amstelland is tegen de komst van windturbines op die locatie, omdat dit een bedreiging vormt voor het behoud van het Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden. 

 

Onlangs is het Amstelland door de provincie zelfs uitgeroepen tot Bijzonder Provinciaal Landschap. Juist in deze tijd van corona wordt heel duidelijk hoe belangrijk dit rust- en recreatiegebied is voor de omwonenden en stedelingen. De stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van dit fantastische gebied! 

Daarom roepen wij iedereen op die het Amstelland wil behouden zoals het is om de petitie te onder-tekenen op de website van https://windalarm.amsterdam/

Met de petitie willen we de gemeente verder vragen te focussen op windenergie in het westelijk Havengebied, een windpark op zee en zonne-energie op daken.

Meehelpen?

Ook meehelpen in de strijd tegen de windturbines? Of heb je ideeën hoe we nog meer impact kunnen maken op dit gebied? Stuur ons een berichtje!

Nieuws over het Amstelland

Nieuws over de windturbines