top of page

Amsterdam groeit - De groene stad


De komende 10 jaar groeit de stad Amsterdam harder dan ooit. Groen is van cruciaal belang voor de leefbaarheid in de alsmaar verdichtende stad. Hoe gaat Amsterdam slim om met de ruimte en het gebruik van groen, zoals het Amstelland? Hoe maakt Amsterdam groen multifunctioneel en wordt er voldoende over de stadsgrenzen heen gekeken? Denk en praat mee over de groene toekomst van Amsterdam, tijdens een bijeenkomst van Pakhuis de Zwijger op 3 juli (locatie: Circl, het circulaire paviljoen van ABN amro).

Regionaal groen

Aan bod komt onder andere het regionaal groen, zoals het Amstelland. De ruimte voor het toevoegen van grote parken binnen de grenzen van de stad is namelijk beperkt. Maar als over de grenzen heen gekeken wordt, treffen we landschappen aan waar nog volop ruimte is voor ontspanning, voor sport en spel. Kortom: Amterdam zal zich ook op de regio moeten richten! Waar liggen dan de grootste kansen en wat moeten er dan gebeuren?

Wethouder Ruimtelijke Ordening Eric van der Burg verzorgt de aftrap van de avond. Aansluitend zal Pieter Klomp meer vertellen over Koers 2025 – Ruimte voor de Stad en wordt het thema van de avond door Wouter van der Veur verder toegelicht. Vervolgens gaan we in verdiepingssessies verder. Daar worden inzichten en ideeën opgehaald over het gebruik en invulling van groen in de stad. De sessies gaan over de volgende onderwerpen:

  • daken en groen in de buurt,

  • stadsparken,

  • semi openbare parken (sportparken, volkstuinen en begraafplaatsen),

  • regionaal groen.

Er wordt afgesloten met een korte terugkoppeling en reactie van wethouder van Amsterdam Abdeluheb Choho.


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page