top of page

Inspraakreactie SBA - Ruimte voor de Stad


Amsterdam is populair en groeit elk jaar met gemiddeld 11.000 inwoners. Het college van Amsterdam wil deze groei mogelijk maken en tegelijk de druk op de woningmarkt verlichten. De ambitie is daarom geformuleerd om tot 2025 de bouw van 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen mogelijk te maken. Op welke plekken dit kan gebeuren staat in Koers 2025, een integrale en stadsbrede inventarisatie van woningbouwlocaties.

De Stichting Beschermers Amstelland maakt zich hard de kwaliteit van de cultuur-historische waarde van het landschap van het Amstelland te behouden. Via een inspraakreactie heeft de SBA haar standpunt in de Raadscommissie laten horen. Het ging hierbij om een Tussenrapportage: Ruimte voor de Stad, waarin een groot aantal woningbouwlocaties voor de komende jaren staan beschreven.

Verheugd was SBA dat het volkstuinenpark Amstelglorie mag blijven bestaan omdat deze passend is in de Groene Scheg, volgens de wethouder. Zorgen maakt SBA zich over de veranderingen die er nog staan te gebeuren aan de koppen van de scheggen: stadsparken en metropolitane parken. Wij hebben aangegeven betrokken te zijn bij de vervolguitwerking van het plan.


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page