top of page

Damwand met natuurlijke begroeiing als oplossing dijkverzwaring Amsteldijk


Elke zes jaar worden de dijken getoetst op hoogte en stabiliteit door Waternet. Daarbij is geconstateerd dat de Amsteldijk over een lengte van vijf km aan verbetering toe is. Het betreft de Amsteldijk-Noord vanaf de Riekermolen (bij 't Kalfje) tot aan Ouderkerk en zo door langs de Amstelzijde en de Amsteldijk -Zuid tot even voorbij de A9.

De Amsteldijk blijkt door verzakking te laag en op plaatsen waar een teensloot aan de binnenkant van de dijk ligt niet voldoende stabiel. Waternet heeft meerdere opties in kaart gebracht om de benodigde versterking van de dijk te realiseren, zoals ophoging van de dijk en/of de berm met het jaagpad of het plaatsen van een damwand.

Waternet heeft een klankbordgroep in het leven geroepen waarin bewoners, ondernemers en belangengroepen zijn vertegenwoordigd, waaronder Beschermers Amstelland. In de derde bijeenkomst van de klankbordgroep op 7 maart 2017 heeft Waternet de verschillende mogelijkheden voor dijkverbetering gepresenteerd en de klankbordgroep om een reactie gevraagd bij elk van de varianten. Daarbij lijkt de oplossing met een damwand, in combinatie met een natuurlijke begroeiing (bijv. riet) aan de Amstelkant de voorkeur te hebben omdat in deze variant de dijk niet verhoogd behoeft te worden en daardoor de bomen kunnen blijven staan. Stichting Beschermers Amstelland heeft hier ook duidelijk zijn voorkeur voor. Waternet zal met inachtneming van de input van de klankbordgroep een voorkeursplan maken dat na goedkeuring door het Waterschap ter inzage zal worden gelegd met een inspraakprocedure. Doel is om eind dit jaar besluitvorming en aanbesteding te realiseren waarna de uitvoering in 2018 zal plaatsvinden.


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page