top of page

Beschermers Amstelland dankt stemmers en Rabobank voor steun tijdens Rabo Clubactie

Rabobank geeft ieder jaar een deel van het resultaat terug aan verenigingen en organisaties in de eigen regio. Uiteindelijk doel hiervan is om deze verenigingen en organisaties toekomstbestendiger te maken.


Voor de Stichting beschermers Amstelland is een bedrag van € 2.104,74 beschikbaar gesteld. Dit bedrag werd door vertegenwoordiger Anke Bollen van de Rabobank in de vorm van een cheque persoonlijk overhandigd aan onze secretaris Jos Vrolijk.


Wij willen hierbij iedereen bedanken voor hun stem en steun. En uiteraard vooral ook de Rabobank danken voor het ter beschikking stellen van dit geld voor de maatschappelijke doelen in de regio. Het bedrag van de cheque zal door Stichting Beschermers Amstelland met name besteed worden aan de organisatie en invulling van de 16e Amstellanddag die gepland is op 9 juni 2024.

Anke Bollen van Rabobank AGV overhandigt de cheque aan SBA secretaris Jos Vrolijk


Over Rabo ClubSupport 2023

Rabobankleden van de coöperatieve vereniging Amstel, Gooi en Vecht hebben tijdens de stemperiode in september jl. bepaald welke financiële bijdrage de deelnemende clubs en verenigingen ontvangen. Naar rato van het aantal stemmen op een organisatie of vereniging werd de totale ‘pot’ door de Rabobank verdeeld.


Zie voor meer info: www.rabobank.nl/clubsupport

Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page