top of page

Nieuwsbrief Amstelland winter 2023

Beste Beschermers,


2023, een jaar van verandering. Om met de deur in huis te vallen: de voorzitter en de secretaris van de Stichting Beschermers Amstelland stellen hun bestuurszetels ter beschikking. Na een lange intensieve periode van meer dan 10 jaar wordt het tijd dat er vernieuwing in het bestuur komt. Vanaf 1 maart is huidig algemeen bestuurslid Dave Kiwi voorzitter ad interim en Jos Vrolijk secretaris ad interim. Jos is onlangs tot het bestuur toegetreden en in dit korte artikel introduceert hij zichzelf.


Met hart en ziel hebben we ons ingezet voor de bescherming van de unieke Amstelscheg. Het belang van het behoud van het gebied is bij bestuurders inmiddels onomstreden. De grote waarde van Amstelland is steeds meer ontdekt door een breed publiek.


Het landschap bestaat dankzij het beheer door de boeren. En juist in de landbouw is veel gaande, zoals de stikstofproblematiek, de bodemdaling en de waterkwaliteit. De biodiversiteit zal sterk moeten verbeteren. Het vraagt om een transitie in de landbouw naar meer verduurzaming en extensiever beheer waarbij bodem en water sturend zullen zijn. De boeren zijn momenteel volop met elkaar in gesprek over de toekomst. De provincie heeft de leiding als het gaat om plannen vóór 1 juli 2023 bij het Rijk aan te leveren hoe de gestelde doelen worden bereikt.


De opgave voor de Stichting Beschermers Amstelland is hoe zij zich verhoudt tot deze veranderingen en wat zij belangrijk vindt voor een duurzame toekomst van Amstelland en hoe zij in de gebiedsprocessen gaat participeren.


Het is een mooi moment om het stokje over te dragen aan nieuwe enthousiaste bestuursleden.


Wij willen iedereen bedanken die zijn bijdrage levert aan het behoud van het mooie Amstelland en ons als Stichting steun geeft voor onze inzet. Ook onze opvolgers verdienen die steun. De traditie van de Amstellanddag zal in ieder geval worden voortgezet. Noteert u 4 juni 2023.


Hans en ik zullen als ambassadeurs voor de stichting blijven optreden. Nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom.


We hebben alle vertrouwen in het nieuwe bestuur en wensen hen veel succes.


Op deze pagina beantwoorden Hans en ik drie vragen die we elkaar hebben gesteld.


Renske Peters, voorzitter

Hans Buijze, secretaris


Download en lees de nieuwsbrief onder aan deze pagina of klik op de artikelen hieronder:

Amstelland_Nieuwsbrief Februari 2023_Digitaal
.pdf
Download PDF • 6.96MB

Comments


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page