top of page

‘Rondje Rondehoep’ wint 15.000 euro voor meest duurzame product Amstelland


Amsterdam, 8 maart 2017 – Nadia Zerouali (Op zoek naar de granaatappel van NTR NPO2) maakte op 8 maart jl. de winnaar bekend van de prijsvraag ‘Amstelland Natuurlijk Culinair’ voor het beste streekproduct uit Amstelland. ‘Rondje Rondehoep’ is een frisse, melkige kaas gemaakt op Franse wijze. De winnaar ontvangt een geldprijs van 15.000 euro om te besteden aan de ontwikkeling en marketing van het product.

Bijzondere inzendingen De vijf juryleden kozen voor ‘Rondje Rondehoep’ vanwege de kwaliteit en uitwerking van het productidee, het verhaal over de weidevogels en de bijzonder frisse smaak van deze op Franse wijze gemaakte Hollandse kaas. Mathilde van Otterloo bedacht de kaas in samenwerking met Joost van der Kroon, melkveehouder in Amstelland. De jury vond het een lastige keuze, want onder de inzendingen waren bijzondere producten als onkruidenboter, ijs van biologische karnemelk, een honingstick, Labneh, Natuurlijk Bij-o-Logisch en paardenbloemensiroop en –wijn.

De winnaars, Mathilde van Otterloo en Joost van der Kroon, waren blij verrast met de prijs. Joost: “Als jonge boer probeer ik steeds connectie te zoeken met de stad, en dit product biedt daarvoor een uitstekende kans.” Mathilde gaat allereerst op zoek naar een locatie in Amstelland om de kaasmakerij te starten.

Behoud landschap en weidevogel doel prijsvraag

De prijsvraag, een initiatief van Vogelbescherming Nederland, gaf ondernemers de kans om samen met boeren uit Amstelland een kwaliteitsproduct te creëren dat bijdraagt aan de biodiversiteit en het behoud van weidevogels. Melk of vlees van koeien die dagelijks grazen in bloem- en kruidenrijke weides zoals in Amstelland, leent zich uitstekend voor de verwerking naar een culinair streekproduct. Vogelbescherming ziet het stimuleren van duurzaam ondernemerschap via korte ketens als een belangrijke incentive voor boeren om ‘natuurvriendelijker’ te werk gaan.

Uniek landschap en weidevogel onder druk

Amstelland is een uniek gebied met decennia oude bloem- en kruidenrijke weides waar jaarlijks vele weidevogels broeden. De weilanden van Amstelland staan echter onder druk door intensivering van de landbouw. Hierdoor dreigt de biodiversiteit in het gebied en daarmee de verschillende weidevogels, zoals de grutto, te verdwijnen. Vogelbescherming zet zich in voor de weidevogels en wil verslechtering van het landschap daarom tegengaan.

Jury

De vijf juryleden die zich bogen over de inzendingen waren naast Nadia Zerouali, Micha Lubbers, programmamanager Groen Kapitaal (Provincie Noord-Holland), Willem Treep, De Kleine Producent, prof. dr. Jeltje van der Meer-Kooistra, Faculteit economie RUG en Fred Wouters, Directeur Vogelbescherming Nederland.


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page