top of page

Weidevogelpad Bovenkerkerpolder geopend


Woensdag 17 mei werd het weidevogelpad geopend dat een verbinding maakt tussen Nes aan de Amstel en de Middenweg in de Bovenkerkerpolder. De realisering van het pad was een onderdeel van het project Mooi Amstelland geïnitieerd door de Stichting Beschermers Amstelland en uiteindelijk tot stand gekomen met behulp van gemeente, provincie, de vogelbescherming en tal van andere instanties.

De wethouder van Amstelveen de heer Peter Bot, de gedeputeerde van de provincie Noord Holland de heer Adnan Tekin en ondergetekende mochten het pad openen. Op de foto wandelen ze er naar toe.


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page